Želim ponudbo

Subvencije Eko sklada 2016

11. 3. 2016

V petek, 4.3.2016 je bil objavljen nov razpis za subvencije 37SUB-OB16, stari razpisi 29SUB-OB15 ter 33SUB-OB15 niso več aktualni. V razpisu so zajete tako prenove, prenove na degradiranih območjih ter novogradnje. Spodaj so pogoji pri katerih je stranka upravičena do subvencije (znotraj namena E).   

  1. Do subvencije so upravičene fizične osebe, ki so lastniki nepremičnin, ožji družinski člani oziroma najemniki stanovanj, ki izvajajo zamenjavo stavbnega pohištva na objektih, katerih gradbeno dovoljenje je bilo izdano pred 1.1.2003.
  2. Ob zamenjavi je potrebno vgraditi lesena okna (ali alu-les okna) s toplotno prehodnostjo Uw ≤1,1 W/m2K, s troslojno zasteklitvijo ter toplim distančnikom.
  3. Vgradnja oken mora biti izvedena po smernicah RAL montaže.
  4. Višina nepovratne finančne spodbude znaša največ 25% priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 100€/m2, za največ 30m2 okenskih površin.
  5. Za degradirana območja (Območje občin Celje, Hrastnik, Kranj, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Novo mesto, Trbovlje, Zagorje) znašajo finančne vzpodbude največ 50% priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 125€/m2, za največ 30m2 okenskih površin.