Smreka (Picea abies) in hrast (Quercus spp.) sta slovenskega izvora in izhajata pretežno iz okoliških gozdov, medtem ko sibirski macesen (Larix sibirica) prihaja iz ruskega mesta Nizny Tagil v Sibiriji, meranti (Shorea spp.) iz Malezije in Red grandis (Eucalyptus grandis) iz Urugvaja. O prednostih in slabostih uporabljenih lesnih vrst smo že pisali v ločenem prispevku, tokrat pa bomo izpostavili problematiko transporta in posledično ogljičnega odtisa, ki ga povzroča transport določene lesne vrste. V spodnji tabeli so navedeni podatki o dolžini in vrsti transporta ter gostoti posamezne lesne vrste. Dolžina transporta je bila ocenjena s pomočjo dostopnih podatkov o ladijskem tovornem prometu ter dolžini transporta po cestni infrastrukturi. Omenjeni podatki so bili poleg podatkov o emisijah, ki jih povzroča posamezna vrsta prevoza osnova za izračun emisij CO2, ki se sprostijo pri prevozu 1m3 določene lesne vrste do proizvodnje oken v Žireh.

Podatki o gostoti in izvoru lesa, dolžini in vrsti transporta ter emisijah CO2, ki ga povzroča transport najpogosteje uporabljenih lesnih vrst v oknih

Rezultati nedvoumno izkazujejo očitne razlike med povzročenimi emisijami CO2 in jasno nakazujejo na pomembnost izvora lesa ter smisel in smotrnost uporabe domačih lesnih vrst. Pri tem je potrebno omeniti tudi problematiko izsekavanja tropskih gozdov ter vprašljivo kakovost plantažnega lesa, kar pa v tem prispevku ni bilo posebej obravnavano.

Emisije CO2, ki ji povzroči prevoz 1 m3 izbrane lesne vrste od izvorne lokacije do proizvodnje oken v Žireh