Razvojni projekti

2023

ICON 2.0

Glavni cilj projekta je razviti radikalno nov in inovativen koncept lesenega okna, ki ga bo podpiral vzdržen, trajnosten in krožen poslovni model.

Preberite več

Z izdelkom bomo sledili načelom krožnega gospodarstva in z njim stremeli k zmanjšanju porabe okolju škodljivih materialov, omogočiti ponovno uporabo, enostavnejšo menjavo delov ter reciklažo po končani življenjski dobi izdelka. To bomo dosegli z vzporednim razvojem samega procesa vgradnje okna v okensko odprtino, ki bo zasnovan na modularen in neodvisen način s katerim bomo lahko okno vgradili neodvisno od predhodnih ali nadaljnjih del na objektu s čimer bomo razbremenili tako podjetje kot stranko. Prav tako bomo kakovost materialov ter optimizacijo proizvodnje samega okna dosegli z razvojem sistema za omogočanje sledljivosti, s katerim bomo spremljali potek sestavnih delov okna skozi proces izdelave in s tem optimizirali procese ter povečali produktivnost.

Akronim: ICON 2.0

Vrednost projekta: 417.094 EUR

Sofinanciranje: financira Evropska unija – NextGenerationEU iz Mehanizma za okrevanje in odpornost na podlagi Načrta za okrevanje in odpornost (NOO)

Višina sofinanciranja: 231.617,80 EUR

Trajanje projekta: januar 2023 – december 2024

Partnerji projekta:

 • M Sora d.d. (vodilni partner)
 • Kolektor Sisteh d.o.o.

Namen, cilji in rezultati projekta:

V projektu ICON 2.0 se osredotočamo na razvoj novega lesenega okna, pri katerem naslavljamo tri ključne izzive:

 1. Inovativen dizajn lesenega okna, ki bo omogočal ponovno uporabo materialov z zagotavljanjem in spremljanjem njihove kakovosti tekom življenjske dobe:
 • vsaka okenska komponenta opremljena s podatki o dimenzijah, vgrajenih sestavnih komponentah, uporabljenem materialu, njegovem izvoru, obdelavi, uporabi vezivnih in zaščitnih sredstvih …;
 • celotno okno je enostavno razstavljivo („IKEA“ sistem);
 • sistem monitoringa vrednosti vlage ter mehanskih napetosti v okenskih elementih v času po vgradnji v objekt;
 • sodoben industrijski sistem interneta stvari (IoT) osnovan na sodobnih tehnologijah obvladovanja in procesiranja podatkov, ki bo omogočal zajem, obdelavo in dostopnost podatkov o posameznih elementih, njihovo lokacijsko spremljanje v realnem času.
 • Enostaven način montaže in demontaže takšnega okna v objekt ter prehod iz linearnega v krožen poslovni model temelječ na sledljivosti elementov ter ponovni uporabi materialov, ki so ohranili svojo kakovost:
 • razvoj samostojne okenske enote, ki bo v špaleto vgrajena neodvisno od gradbene faze objekta;
 • enostavna montaža ali demontaža okna brez poškodbe zunanjih ali notranjih zaključnih slojev, ometa, fasade ali drugih delov objekta;
 • prehod na nov, krožen poslovni model.
 • Prehod iz linearnega v krožen poslovni model temelječ na sledljivosti elementov ter ponovni uporabi materialov, ki so ohranili svojo kakovost:
 • razvoj okna in procesa vgradnje skupaj z omogočenim sistemom za spremljanje kakovosti ponuja možnost za razvoj novega poslovnega modela, pri katerem bomo prešli iz klasičnega v krožni poslovni model;
 • možnost najema, izposoje oken oziroma drugih načinov trženja, ki jih trenutno še ne poznamo.

V projektu izvajamo skupno 13 projektnih aktivnosti, ki kronološko in vsebinsko sledijo v logičnem zaporedju. Njihov končni rezultat bo razvito leseno okno in inovativen proces modularne vgradnje za možnost čim večje ponovne uporabe materialov skupaj z vzporednim sistemom za omogočanje sledljivosti, ki bo poleg tega omogočil tudi optimizacijo delovnih procesov ter povečanje produktivnosti.

Kazalniki projekta:

Glavni KPI: razvoj okna ICON 2.0

KPI 1: mehanska konstrukcija okna in pripadajočih delov za omogočanje popolnoma suho montažne vgradnje (ukinitev PVAc kapsul, PVC podložk, silikonov in 2k lepila za vlepljanje stekel);

KPI 2: nov poslovni model za trženje družine oken ICON 2.0;

KPI 3: nov inovativen sistem z modularnim postopkom montaže in demontaže okna ICON 2.0 na objektu (ukinitev PU pen);

KPI 4: razvit sistem za podporo sledljivosti v kombinaciji z označevanjem okenskih elementov tako v procesih proizvodnje okna ICON 2.0 kot v času njegove uporabe pri kupcu (najmanj 10 sestavnih delov iz razvite družine oken ICON 2.0 bo opremljenih z identifikacijskimi oznakami).

Preberite manj

2022

REWINNUSE

Projekt REWINNUSE je osredotočen na uporabo odsluženega lesa in alternativnih lesnih vrst ter razvoj popolnoma razstavljivih lesenih oken. 

Preberite več

V sodelovanju s projektnimi partnerji (Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljaninorveški inštitut za bioekonomske raziskave NIBIO in Gozdarski inštitut Slovenije) projekt deluje na dveh glavnih področjih, s katerima izvajamo ukrepe krožnega gospodarstva in spodbujamo uveljavljanje načel krožnega gospodarstva v lesnopredelovalni panogi in širše. Prvo področje obsega razvoj novega modela lesenega okna s steklom, ki bo vgrajeno zgolj s suhimi komponentami, ki bodo omogočile enostavno razstavljanje okna na osnovne komponente ter njihovo ponovno uporabo po končani življenjski dobi. Drugo področje se osredotoča na iskanje alternativnih lesnih vrst ter na ponovno rabo odsluženega lesa, saj bo po napovedih svetovnih raziskovalcev smrekovine zaradi posledic podnebnih sprememb v prihodnjih desetletjih začelo primanjkovati. 

Uporaba odsluženega lesa in smrekovini alternativnih lesnih vrst za razvoj popolnoma razstavljivih lesenih oken

Akronim: Rewinnuse
Vrednost projekta: 448.227,44€
Sofinanciranje: Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP
Trajanje projekta: maj 2022 – april 2024

Partnerji projekta:

 • M Sora d.d. (vodilni partner)
 • Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani
 • Gozdarski inštitut Slovenije (GIS)
 • Norveški inštitut za bioekonomske raziskave (NIBIO)

Projekt Rewinnuse je osredotočen na uporabo odsluženega lesa in alternativnih lesnih vrst ter razvoj popolnoma razstavljivih lesenih oken. V sodelovanju s projektnimi partnerji (Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani, Norveški inštitut za bioekonomske raziskave – NIBIO in Gozdarski inštitut Slovenije – GIS) projekt deluje na dveh glavnih področjih s katerima izvajamo ukrepe krožnega gospodarstva in spodbujamo uveljavljanje načel krožnega gospodarstva v lesnopredelovalni panogi in širše. Prvo področje obsega razvoj novega modela lesenega okna s steklom, ki bo vgrajeno zgolj s suhimi komponentami, ki bodo omogočile enostavno razstavljanje okna na osnovne komponente ter njihovo ponovno uporabo po končani življenjski dobi. Drugo področje se osredotoča na iskanje alternativnih lesnih vrst ter na ponovno rabo odsluženega lesa, saj bo po napovedih svetovnih raziskovalcev smrekovine zaradi posledic podnebnih sprememb v prihodnjih desetletjih začelo primanjkovati.

Namen, cilji in rezultati projekta:

Glavni cilj projekta je ustvariti sklenjen krog od trajnostnega načrtovanja, izdelave, uporabe izdelka pa vse do njegovega konca življenjske dobe ter ponovne uporabe materialov za izdelavo novih visoko kakovostnih oken. To bomo dosegli z:

odgovornim načrtovanjem porabe materialov, kar na eni strani naslavljamo z uporabo odsluženega lesa in iskanjem alternativnih lesnih vrst, da bi razbremenili enormno rabo smrekovine za izdelavo lesenih izdelkov, na drugi strani pa s ponovnim vračanjem odsluženega lesa v proizvodnjo oken ustvarjamo sklenjen krog življenja lesenega izdelka in iz njega ustvarimo »nov« izhodiščni material in mu  podaljšamo življenjsko dobo za dodaten cikel uporabe;razvojem novega modela okna z novimi tehnološkimi procesi (suho steklenje – nadomeščanje smukca) zmanjšali porabo materialov ter izboljšali toplotne karakteristike okna;razvojem novega modela okna z inovativnim mehanskim spojem med prečniki in pokončniki okna, ki bo omogočal enostavno razstavljanje okna v celoti na vse osnovne komponente, ki jih bomo lahko ponovno uporabili ali pa jih enostavno reciklirali;vpeljavo nove ali nadgradnjo obstoječe strojne opreme, ki bo omogočila izdelavo lepljencev iz alternativnih lesnih vrst in odsluženega lesa ter izboljšala časovno učinkovitost delovnega procesa zaradi večje ergonomičnosti delovnih mest, ki bo dosežena z nadgradnjo strojne opreme.

Rezultati, do katerih bomo prišli tekom projekta, so posledica doseganja omenjenih glavnih ciljev projekta. Z njimi bomo postavili temelje v smeri strateške usmeritve v nizkoogljično krožno poslovanje in v smeri prodaje/vgradnje izdelkov z izboljšanimi energetskimi in trajnostnimi lastnostmi, ki bodo znižali porabo energije za ogrevanje. Z uspešnimi projektnimi učinki in rezultati in spodbujanjem k trajnostnem in okoljsko odgovornem poslovanju bomo ustvarili visoko dodano vrednost tako podjetij znotraj lesno predelovalnega sektorja, kot širše javnosti.

Delovni sklopi:

WP T1: Raziskava, razvoj in izdelava lepljencev in okenskih prototipov iz odsluženega lesa ter alternativnih drevesnih vrst (TM topol, duglazija, bor, kostanj, parjena robinja)

WP T2: Izvajanje laboratorijskih testiranj na vzorcih lesa iz odsluženega lesa ter alternativnih drevesnih vrst, priprava izpostavitvenih lokacij, izpostavitev vzorcev, izvajanje laboratorijskih testiranj po končanih izpostavitvah

WP T3: Razvoj detajlov, tehnološki razvoj novega modela okna s suhim steklenjem, izdelanega iz odsluženega lesa in alternativnih drevesnih vrst

WP T4: Priprava proizvodnje, vpeljava proizvodnih procesov za izdelavo novega okenskega modela

WP C: Komunikacija – spletno komuniciranje, publikacije, javni dogodki,…

WP M: Management

Preberite manj

2020

M SORA WRM

Cilj projekta WRM (”Window relationship management) je nadgradnja obstoječega informacijskega sistema v optimiziran celostni organizacijski sistem vodenja podatkov.

Preberite več

M SORA je bila uspešna s prijavo na razpis Javne agencije SPIRIT »Spodbujanje trajnostne poslovne strateške transformacije in razvoj novih poslovnih modelov v slovenskih podjetjih za lažje vključevanje v globalne verige vrednosti«. Cilj projekta WRM (”Window relationship management) je nadgradnja obstoječega informacijskega sistema v optimiziran celostni organizacijski sistem vodenja podatkov. Izdelala se bo namizna aplikacija skozi katero bo potekalo vodenje podatkov za posamezno okno in posledično za celotno naročilo, vse od ponudbe, naročila in proizvodnje do same montaže, servisa in reklamacij.

V projektu poleg M SORE sodeluje tudi podjetje Etiketa interactive, ki je odgovorna za sam razvoj aplikacije. Celotna vrednost projekta, ki bo trajal od 1.3.2020 do 30.9.2020, je 138.623,38 €, od tega je sofinancirana vrednost v višini 69.311,69 €. Javni razpis je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj,Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javne agencije.

Preberite manj

2020

Amadeus

Glavni cilj partnerstva s podjetji REM d.o.o. in TEM Čatež d.o.o. je skupna predstavitev na nemškem trgu ter skupaj nasloviti nove ciljne skupine.

Preberite več

Podjetje M SORA d.d. je bilo v sodelovanji s podjetji REM d.o.o. in TEM Čatež d.o.o. uspešno na javnem pozivu Javne agencije SPIRIT »Spodbujanje partnerstev za učinkovitejši nastop na tujih trgih 2020 – 2021«.

Cilj:
Glavni cilj partnerstva je skupna predstavitev na nemškem trgu ter skupaj nasloviti nove ciljne skupine.

Finančna podpora:
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
www.eu-skladi.si

Vrednost sofinanciranja: 247.102,08 €

Obdobje trajanja projekta: 1. 3. 2020 – 28. 2. 2022

Pričakovani rezultati in aktivnosti partnerstva:

 • Tržna raziskava
 • Poslovni načrt in načrt trženja
 • Priprava tehničnega in marketinškega materiala
 • Udeležba konferenc in sejmov
 • Predstavitve na referenčnih objektih

Partnerji:

Preberite manj

2019

Sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih 2019-2022

Cilji projekta so povečati izvoz na švicarski, avstrijski, nemški, francoski in druge trge.

Preberite več

M SORA je bila tudi letos uspešna na razpisu Javne agencije SPIRIT »Sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019-2022« za izvedbo projekta udeležbe na mednarodnem sejmu SWISSBAU v Baslu (14. 1. 2020 – 18. 1. 2020). Cilji projekta so povečati izvoz na švicarski, avstrijski, nemški, francoski in druge trge. Prav tako z nastopi na mednorodnih sejmih želimo pridobiti kontakte novih potencialnih kupcev, arhitektov, pridobiti nove poslovne partnerje in povečati prepoznavnost podjetja na mednarodnem trgu. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Preberite manj

2019

Lesni feniks

Cilja projekta Lesni feniks sta izvedba pilotnega projekta uporabe lesnih ostankov in odsluženega lesa, iz katerih bodo nastali novi izdelki: urbani leseni elementi, ki bodo služili lokalnim prebivalcem za uporabo ter osveščanje lokalnega prebivalstva z izvedbo sklopa različnih aktivnosti.

Preberite več

Prvega septembra 2019 smo v podjetju M SORA začeli s projektom Lesni Feniks v sodelovanju s partnerji; Občino ŽiriRA Sora, Lokatur in Srednjo lesarsko šolo Škofja Loka.  Odslužen les predstavlja grožnjo okolju, saj je lahko kontaminiran zaradi uporabe premazov ali impregnacijskih sredstev, ki obremenjujejo okolje. Po drugi strani v industrijskih obratih nastajajo precejšnje količine lesnih ostankov, ki so ne samo okoljsko neoporečni, ampak je v njih les visoke kakovosti. Leseni ostanki in odslužen les predstavljajo surovino, ki v veliki večini primerov konča na odlagališčih ali v domačih in industrijskih pečeh.

Cilja projekta Lesni feniks sta izvedba pilotnega projekta uporabe lesnih ostankov in odsluženega lesa, iz katerih bodo nastali novi izdelki: urbani leseni elementi, ki bodo služili lokalnim prebivalcem za uporabo ter osveščanje lokalnega prebivalstva z izvedbo sklopa različnih aktivnosti. V projektu bosta poleg okroglih miz, predavanj in filmov za osveščanje javnosti izvedena razširitev učnega procesa na osnovi razvoja izdelkov iz odsluženega lesa ter izdelava in prikaz uporabe odsluženega lesa v urbani infrastrukturi.

Pomembna dodana vrednost projekta je vzpostavljeno sodelovanje med gospodarstvom, izobraževalnimi ustanovami in lokalno skupnostjo. Pričakujemo, da se bo z izvedbo projekta povečala osveščenost lokalnega prebivalstva, izvedba pilotnega projekta pa bo pripomogla k razvoju učnih programov za izobraževanje lesarjev, krepila sodelovanje med gospodarstvom in izobraževalno ustanovo ter omogočala izkustveno privzemanje koncepta ponovne uporabe lesa.

Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020

Preberite manj

2019

Vavčer za zaščito patentov, modelov in znamk

Prejeli smo Vavčer za zaščito patentov, modelov in znamk, s pomočjo katerega bomo obnovili zaščito blagovne znamke M SORA v Sloveniji in tujini.

Preberite več

M SORA je bila uspešna javnem pozivu Slovenskega podjetniškega skladana podlagi katerega smo prejeli Vavčer za zaščito patentov, modelov in znamk, s pomočjo katerega bomo obnovili zaščito blagovne znamke M SORA v Sloveniji in tujini.  Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi MSP k zaščiti intelektualne lastnine, s čimer se bo prispevalo k rasti in ugledu MSP in s tem h krepitvi konkurenčnosti oz. njihovega tržnega položaja. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija – Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijoter Evropska Unija – Evropski sklad za regionalni razvoj.

Preberite manj

2019

Sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih 2019-2022

Cilji projekta so povečati izvoz na avstrijski, nemški, italijanski in druge trge.

Preberite več

M SORA je bila tudi v 2019 uspešna na razpisu Javne agencije SPIRIT »Sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019-2022« za izvedbo projekta udeležbe na mednarodnem sejmu BAU v München-u (14. 1. 2019 – 19. 1. 2019). Cilji projekta so povečati izvoz na avstrijski, nemški, italijanski in druge trge. Prav tako z nastopi na mednorodnih sejmih želimo pridobiti kontakte novih potencialnih kupcev, arhitektov, pridobiti nove poslovne partnerje in povečati prepoznavnost podjetja na mednarodnem trgu. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Preberite manj

2018

WOOLF

Cilj projekta je razviti lesene konstrukcijske in okenske sisteme, ki bodo opremljeni z integrirano novo razvito senzorsko tehnologijo in pametnim IKT sistemom, na podlagi katerih bo omogočeno spremljanje kakovosti lesa in lesenih izdelkov v realnem času, z možnostjo napovedovanja njihove življenjske dobe. 

Preberite več

S 1.12.2018 se je začel program WOOLF – Les in lesni izdelki v življenjski dobi – s ciljem razviti lesene konstrukcijske in okenske sisteme, ki bodo opremljeni z integrirano novo razvito senzorsko tehnologijo in pametnim IKT sistemom, na podlagi katerih bo omogočeno spremljanje kakovosti lesa in lesenih izdelkov v realnem času, z možnostjo napovedovanja njihove življenjske dobe. Izdelki razviti v sklopu projekta bodo predstavljeni v modularni evalvacijski platformi.

V projektu sodeluje konzorcij 8 partnerjev, katerega koordinator je M SORA,  sestavljajo pa ga 4 podjetja iz gospodarstva, 3 javno raziskovalne organizacije in 1 raziskovalna organizacija. Operacija spada na prednostno področje Slovenske strategije pametne specializacije (S4) – Pametne stavbe in dom z lesno verigo. Celotna vrednost projekta, ki bo trajal do 30.11.2021, je 2.945.250,00 EUR in je sofinancirana s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter Evropske Unije – Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Več o projektu si lahko preberete na spletni strani WOOLF

Preberite manj

2018

Sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2018

Cilji projekta so povečati izvoz na avstrijski, nemški, italijanski in druge trge.

Preberite več

M SORA je bila tudi v letu 2018 uspešna na razpisu Javne agencije SPIRIT »Sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2018« za izvedbo projekta udeležbe na mednarodnem sejmu SWISSBAU v Baslu (16. 1. 2018 – 20. 1. 2018). Cilji projekta so povečati izvoz na avstrijski, nemški, italijanski in druge trge. Prav tako z nastopi na mednarodnih sejmih želimo pridobiti kontakte novih potencialnih kupcev, arhitektov, pridobiti nove poslovne partnerje in povečati prepoznavnost podjetja na mednarodnem trgu. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Preberite manj

2018

RecAPPture

Projekt je namenjen razvoju mobilne in spletne aplikacije, ki bo povezovala uporabnike, ki se odsluženega lesa želijo znebiti in podjetje M SORA, ki bo odslužen les uporabila za proizvodnjo lesenih oken.

Preberite več

Projekt »Razvoj aplikacije za zbiranje odsluženega lesa« (RecAPPture) je namenjen razvoju mobilne in spletne aplikacije, ki bo povezovala uporabnike, ki se odsluženega lesa želijo znebiti in podjetje M SORA, ki bo odslužen les uporabila za proizvodnjo lesenih oken. V multidisciplinarnem projektu RecAPPture sodelujejo strokovnjaki Univerze na Primorskem, centra odličnosti InnoRenew CoE in M SORE ter študenti Univerze na Primorskem (FAMNIT) in Univerze v Ljubljani (ALUO). Projekt RecAPPture je bil izbran na javnem razpisu Po kreativni poti do znanja 2017–2020, ki ga sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Preberite manj

2017

ReWin

Glavni cilj projekta ReWin je razvoj in komercializacija lesenih oken iz odsluženega lesa, s poudarkom na odsluženih lesenih tramovih. Z operacijo se bo zmanjšala količina odsluženega lesa, ki se ga odloži na deponije ali se ga porabi za sežig.

Preberite več

Lesu bo zagotovljen nov cikel življenjske dobe s čimer se vsaj za enkrat podaljša skladiščenje CO2. Definirani bodo ključni viri odsluženega lesa, razvite bodo tehnološke rešitve za uporabo takšnega lesa in v sodelovanju z inštitucijami znanja razviti postopki za izdelavo oken iz odsluženega lesa s poudarkom na definiranju kontaminacije odsluženega lesa, fizikalnih lastnosti lesa in ustrezni površinski obdelavi takšnih izdelkov. Projekt ReWin je sofinanciran s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Evropskega sklada za regionalni razvoj. Napredek projekta je mogoče spremljati preko spletnega bloga.

Preberite manj

2017

Sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2017

Cilji projekta so povečati izvoz na francoski trg in v države Beneluxa, pridobiti kontakte novih potencialnih kupcev, pridobiti nove poslovne partnerje in povečati prepoznavnost podjetja na mednarodnem trgu.

Preberite več

M Sora je bila uspešna s prijavo na razpis Javne agencije SPIRIT »Sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2017« za izvedbo projekta udeležbe na mednarodnem sejmu BATIMAT v Parizu (6. 11. 2017 – 10. 11. 2017). Cilji projekta so povečati izvoz na francoski trg in v države Beneluxa, pridobiti kontakte novih potencialnih kupcev, pridobiti nove poslovne partnerje in povečati prepoznavnost podjetja na mednarodnem trgu. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Preberite manj

2017

XtremelY

Cilj projekta XtremelY je razviti parametrični numerični model ojačanih vitkih okenskih elementov za razvoj oken nadstandardnih dimenzij.

Preberite več

Cilj projekta XtremelY – Numerical modelling of reinforced slender wooden window elements – je razviti parametrični numerični model ojačanih vitkih okenskih elementov za razvoj oken nadstandardnih dimenzij. V okviru projekta YtremelY, s katerim je bila M SORA uspešna na razpisu Obzorje 2020, SME Innovation Associate, Evropska komisija financira doktorja znanosti za obdobje 1 leta, ki bo razvojno-raziskovalno deloval na tematiki projekta. Projekt se začne 1.9.2017 in bo trajala 12 mesecev.

Preberite manj

2017

KOC SOTRAG

M SORA sodeluje v projektu KOC SOTRAG (Kompetenčni center za razvoj kadrov v sodobnem trajnostnem gradbeništvu), ki odgovarja na aktualne izzive in je bil vzpostavljen z namenom izboljšanja kompetenc, produktivnosti, ustvarjalnosti in inovativnosti zaposlenih v partnerskih podjetjih ter krepitev konkurenčnosti slovenskega gospodarstva v verigi s področja pametnih zgradb in doma z lesno verigo.

Preberite več

Preberite manj

2017

Innorenew

Pri projektu M Sora sodeluje v okviru živega laboratorija LL InnoRenew, katerega namen je združevanje deležnikov, ki predstavljajo industrijo, potrošnike in raziskovalce, ki v sodelovanju odkrivajo, načrtujejo in potrjujejo teme, priložnosti in tveganja za ustvarjanje novih, inovativnih, na materialih iz obnovljivih virov temelječih izdelkov, storitev in sistemov.

Preberite več

S 1. januarjem 2017 je bil ustanovljen Center odličnosti za raziskave in inovacije na področju obnovljivih materialov in zdravega bivanjskega okolja InnoRenew CoE, katerega cilj je izboljšana, inovativna in učinkovita raba obnovljivih materialov za gradbene proizvode in materiale ter razvoj novih tehnik za kaskadno uporabo, ponovno uporabo in recikliranje lesenih izdelkov, ostankov in odpadkov. Koordinator projekta je Univerza na Primorskem v tesnem sodelovanju z inštitutom Fraunhofer WKI iz Nemčije. M SORA sodeluje v okviru živega laboratorija LL InnoRenew, katerega namen je združevanje deležnikov, ki predstavljajo industrijo, potrošnike in raziskovalce, ki v sodelovanju odkrivajo, načrtujejo in potrjujejo teme, priložnosti in tveganja za ustvarjanje novih, inovativnih, na materialih iz obnovljivih virov temelječih izdelkov, storitev in sistemov.

Preberite manj

2016

TIGR4smart

Program TIGR4smart – Trajnostno in inovativno gradbeništvo za pametne stavbe – povezuje 16 podjetij in raziskovalnih ustanov, katerih cilj je je razviti izdelke in tehnologije, ki omogočajo vzpostavitev zdravega bivalnega in delovnega notranjega okolja na način združevanja razvojno raziskovalnega potenciala podjetij in raziskovalnih organizacij.

Preberite več

Skupna vrednost programa pa je 9.184.425,00 EUR. TIGR4smart spada na prednostno področje Slovenske strategije pametne specializacije (S4) Pametne zgradbe in dom z lesno verigo. Cilj je razviti izdelke in tehnologije, ki omogočajo vzpostavitev zdravega bivalnega in delovnega notranjega okolja na način združevanja razvojno raziskovalnega potenciala podjetij in raziskovalnih organizacij. Tehnologije in izdelki, ki bodo razviti, so uvrščeni v tri skupine medsebojno povezanih izdelkov: (I) leseni stavbni sistemi, (II) inteligentni krmilniki in gradniki ter pametno upravljanje stavb in (III) izdelki za fasadni ovoj. Izdelki bodo integrirani v demonstracijsko bivalno modularno enoto TIGR4smart. Projekt se je začel 1.9.2017 in se bo zaključil 28.2.2019. TIGR4smart koordinira podjetje Trimo d.d., M SORA pa koordinira enega izmed treh stebrov in sicer Leseni stavbni sistemi.

Preberite manj

2016

Termo- in foto-aktivne prevleke za okna

Cilj projekta je sinteza novih materialov na osnovi oksidov prehodnih kovin v obliki funkcionalnih prevlek za izdelavo “zelenih” oken: okoljsko in energijsko učinkovitih.

Preberite več

Danes se veliko energije porabi za gretje in hlajenje zgradb. Njihovo najšibkejšo točko v smislu toplotnih izgub predstavljajo okna, zato ostaja velika potreba po nadaljnjih izboljšavah obstoječih oken s prevlekami, ki omogočajo pametno upravljanje s svetlobo in toploto. Cilj projekta je sinteza novih materialov na osnovi oksidov prehodnih kovin v obliki funkcionalnih prevlek za izdelavo “zelenih” oken: okoljsko in energijsko učinkovitih. Realizacija bo potekala preko (i) priprave termokromnih prevlek na steklu in plastiki, (ii) priprave fotokatalitskih prevlek na steklu in plastiki ter UV-zaščitnih prevlek na lesu, (iii) njihove uporabe pri konstrukciji in modeliranju okna in (iv) raziskav njihovih fizikalno-kemijskih lastnosti v povezavi s funkcionalnimi karakteristikami okna – toplotno in svetlobno udobje, odstranitev onesnažil in samočistilna ter protizarositvena površina. V projektu, sofinanciranem s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost Slovenije, sodeluje Univerza v Novi Gorici, Kemijski inštitut in Univerza v Ljubljani (FGG in FKKT). Projekt se je začel 1.3.2016 in bo trajal do 28.2.2019.

Preberite manj

2015

WINTHERWAX

V sklopu projekta je bil razvit postopek obdelave oken iz Silvapro® termično modificirane smrekovine, s poudarkom na pasivnem oknu Natura Optimo XLT, s Silvacera® voskom na naravni osnovi podjetja Silvaprodukt.

Preberite več

Projekt WINTHERWAX je bil prvi projekt s slovenskim koordinatorstvom na razpisu Obzorje 2020, SME Instrument. Konzorcij 1,85 mio € vrednega projekta dopolnjuje še slovensko podjetje Silvaprodukt, v projektu pa so poleg obeh podjetij sodelovali še Univerza v Ljubljani (Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo), Univerza v Hannovru, SP tehniški inštitut Švedske iz Boråsa, podjetje Inspiralia iz Madrida, podjetje Kambič iz Slovenije in Lesarski grozd. V sklopu projekta je bil razvit postopek obdelave oken iz Silvapro® termično modificirane smrekovine, s poudarkom na pasivnem oknu Natura Optimo XLT, s Silvacera® voskom na naravni osnovi podjetja Silvaprodukt. Testni objekti, opremljeni z okni, na katerih so bili najrazličnejši senzorji, so bili izpostavljeni na 5 lokacijah po Evropi (2x Slovenija, Nemčija, Španija in Švedska), kjer se je spremljalo, kaj se je dogajalo z njimi v različnih klimatskih pogojih. Eden izmed testnih objektov še vedno stoji na lokaciji M Sore. Poleg tega je bila izdelana še komora za umetno pospešeno staranje, v kateri je bilo simulirano večletno staranje oken in lesene fasade. Več o projektu je dostopnega na spletni strani WINTHERWAX in podstrani z opisi oken.

Več o projektu (214 KB)

Spletna stran projekta WINTHERWAX

Preberite manj

2015

ReWin

M Sora je v sodelovanju z Oddelkom za lesarstvo, Biotehniške fakultete, Univerze v Ljubljani ter Inštitutom Andrej Marušič, Univerze na Primorskem organiziralo t.i. »M SORA TALENT COMPETITION«, ki smo ga poimenovali »ReWin« in je bil namenjen študentom. Skozi celoten potek tekmovanja smo skupaj iskali kar se da inovativne pristope, rešitve in načine ponovne uporabe odsluženih lesenih oken.

Preberite več

Preberite manj

2014

CaReWood

V okviru projekta CaReWood (Cascading Recovered Wood) bomo intenzivno delovali na reciklaži odsluženega lesa s pomembnim poudarkom na odsluženih lesenih oknih.

Preberite več

Od 1. maja 2014 M Sora sodeluje v evropskem projektu CaReWood (Cascading Recovered Wood). Gre za velik mednarodni projekt, katerega vodja je Tehniška univerza v Münchnu. V konzorciju sodelujejo partnerji iz Nemčije, Avstrije, Finske in Francije, slovenski del konzorcija pa poleg M SORE dopolnjuje Univerza na Primorskem in podjetje Abelium d.o.o. V okviru tega projekta, ki bo trajal 3 leta, bomo intenzivno delovali na reciklaži odsluženega lesa s pomembnim poudarkom na odsluženih lesenih oknih.

CaReWood basic project information

Preberite manj

2014

Določanje ključnih lastnosti kvalitete stavbnega pohištva z inovativnimi pristopi

V projektu so bili preizkušeni 4 različni površinski sistemi (premazi) 7 proizvajalcev premaznih sredstev za lesena okna.

Preberite več

V šestmesečnem projektu, ki je bil izbran najavnem razpisu za sofinanciranje projektov »Po kreativni poti do praktičnega znanja« in ga financira Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije, so sodelovali 3 študentje, Oddelek za lesarstvo (BF) in podjetje M SORA. V okviru raziskav so bile poleg obstoječih standardiziranih metod uporabljene tudi inovativne metode, ki še niso v standardni uporabi za preizkušanje kakovosti površinske zaščite lesa.

Preberite manj

2011

ECO-S

Okna M SORA nosijo certifikat za ekoinovacijo na evropskem nivoju. Njihova lesena izolativna obloga z zračnimi režami uspešno nadomešča umetne izolativne materiale, kar občutno zmanjša količino izpustov CO2 v okolje in močno povečuje toplotno izolativnost.

Preberite več
Preberite manj
Povpraševanje
Servis