Želim ponudbo

4. razvojni dan gozdno lesnega sektorja

19. 1. 2016

GZS – ZLPI, UL BF Oddelek za lesarstvo, DIT lesarstva Ljubljana in konzorcij projekta WINTHERWAX ponovno pripravljamo pregled vseh razvojno raziskovalnih projektov, ki potekajo na področju gozdarstva, lesarstva, papirništva in oblikovanja, v najširšem smislu, v Sloveniji. Spisek projektov bo četrtič zapored na enem mestu podal pregled na področju gozdno-lesnih RR aktivnosti pri nas. Na osnovi zbranih podatkov bomo izbrali projekte, ki so po vsebini in obsegu pomembnejši za širši krog zainteresirane strokovne javnosti, najpomembnejši faktor pri izbiri pa bo vključenost podjetij kot partnerjev projekta ter sofinanciranje iz Obzorja 2020 ali 7.OP. Ti projekti bodo predstavljeni »v živo« na 4. Razvojnem dnevu gozdno-lesnega sektorja, 9. marca 2016 v dvorani Urška na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani v okviru sejma DOM. Vsi prispeli projekti bodo objavljeni v zborniku.

Projekti so lahko tako programske skupine/temeljni/raziskovalni, razvojni ali aplikativni, ki so imeli oz. imajo zagotovljeno domače ali mednarodno javno sofinanciranje (razvojni centri, centri odličnosti, kompetenčni centri, ARRS projekti, programske skupine, CRP projekti, era net projekti, interreg projekti, FP 7 projekti, Obzorje 2020, Eureka, industrijski projekti, čezmejni, transnacionalni, Leonardo da vinci,…). Letos zbiramo projekte, ki so v teku oz. so se končali od začetka leta 2014 dalje.

Primer zbornika 3. Razvojega dne si lahko ogledate na; https://dl.dropboxusercontent.com/u/11076869/Zbornik_%203.%20RAZVOJNI%20DAN%20GOZDNO-LESNEGA%20SEKTORJA_3.%2010.%202013.pdf

Prijavni obrazec se nahaja v priponki tega dopisa. Rok za dostavo opisov vaših projektov je 12. februar 2016 na bostjan.lesar@bf.uni-lj.si

Program letošnjega razvojnega dneva bo objavljen v kratkem, na spletni strani GZS-ZLPI.

V pričakovanju uspešnega sodelovanja vas v imenu organizatorjev lepo pozdravljamo,

prof.dr. Miha Humar, UL, BF, Oddelek za lesarstvo
Igor Milavec, direktor Združenja lesne in pohištvene industrije
Borut Kričej, predsednik DIT lesarstva Ljubljana
Konzorcij projekta WINTHERWAX