Želim ponudbo

M SORI posebno priznanje za inovacijo z družbenim učinkom

17. 11. 2015
Posebno priznanje za inovacijo z družbenim učinkom
Naslov inovacije: Leseno okno ReWin
Avtor inovacije: M SORA d.d.
Lesena okna po koncu svoje življenjske dobe najpogosteje končajo na odlagališčih. V primeru, da se materialov iz teh oken ne uporabi za nove produkte ali predelavo, s takšnim odlaganjem obremenjujemo okolje. Poleg omenjenega je pomemben podatek, da je les v odsluženih oknih še vedno v veliki meri zdrav, dobre kakovosti in primeren za nadaljnjo uporabo.