Želim ponudbo

10. Slovenski forum inovacij

29. 10. 2015

Slovenski forum inovacij, 17. in 18. november, Šempeter pri Gorici
Med razstavljenimi inovacijami tudi M SORA - Leseno okno ReWin

Lesena okna po koncu svoje življenjske dobe najpogosteje končajo na odlagališčih. V primeru, da se materialov iz teh oken v nadaljevanju ne uporabi za nove produkte ali predelavo, s takšnim odlaganjem obremenjujemo okolje. Poleg omenjenega pa je pomemben podatek, da je les v odsluženih oknih še vedno v veliki meri zdrav, dobre kakovosti in primeren... za nadaljnjo uporabo. Podjetje M SORA d.d. je razvilo prototip lesenega okna "ReWin", ki je izdelano iz odsluženih lesenih oken, ki so bila stara tudi 50 let. Leseni lepljenci, iz katerih je izdelano okno ReWin so izdelani iz lesa smreke in macesna. Okno ReWin je edinstven primerek izdelka, ki je nastal z reciklažo odsluženih lesenih oken, ki bi sicer končala na odlagališču in predstavlja popolnoma svežo idejo ter inovacijo na področju stavbnega pohištva