Želim ponudbo

Modelni objekt za spremljanje življenjske dobe lesa in kvalitete toplotnega ovoja

30. 5. 2014

V sredo, 28. maja 2014 so na ddelku za lesarstvo BF UL, Rožna dolina, Cesta VIII/34, Ljubljana odprli modelni objekt za spremljanje življenjske dobe lesa in kvalitete toplotnega ovoja.

Pri projektu sodeluje tudi M SORA. V testni objekt so vgrajena okna in vrata iz termično modificirane smrekovine.