Želim ponudbo

Obvestilo o zaključki javnega poziva 18SUB-OB13 dne 19.7.2013

22. 7. 2013
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, objavlja, da je Javni poziv 18SUB-OB13 Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb (Uradni list RS, št. 3/13) zaključen, ker so zaprošene nepovratne finančne spodbude vlagateljev že presegle vsa razpisana sredstva. Zadnji rok za oddajo vlog je 19.7.2013. Vloge, ki do tega datuma ne bodo oddane bodisi osebno do 14.30. ure na sedežu Eko sklada oz. ne bodo oddane priporočeno na pošti do konca tega dne, bodo zavržene.