Januarja novi jasni pozivi Eko sklada za nepovratna sredstva - M Sora
Želim ponudbo

Januarja novi jasni pozivi Eko sklada za nepovratna sredstva

3. 1. 2013

Za kreditiranje občanov več sredstev. V petek, 28. decembra bo v Uradnem listu RS objavljeno podaljšanje veljavnosti javnega poziva za kreditiranje obcanov 47OB12, tako da bo veljal do konca februarja 2013. Sredstev bo predvidoma dovolj, znesek razpisanih sredstev je bil povišan za en milijon evrov.

Novi javni pozivi za dodeljevanje nepovratnih sredstev v letu 2013 bodo objavljeni januarja. Vlada Republike Slovenije je 18. decembra potrdila poslovni in finančni načrt Eko sklada za leto 2013, ki vkljucuje tudi program za izvajanje nalog po energetskem zakonu, po katerem sklad dodeljuje nepovratne financne spodbude za zagotavljanje prihrankov energije. Eko sklad bo po nacrtih v letu 2013 razpisal 20,8 milijonov evrov za nepovratne financne spodbude za naložbe in ukrepe v zmanjšanje rabe energije. Sredstva bodo namenjena izvajanju naslednjih programov:

  • dodeljevanje nepovratnih financnih spodbud obcanom za ukrepe ucinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije v stanovanjskih stavbah,
  • spodbujanje nakupa baterijskih elektricnih vozil in
  • spodbujanje nakupa vozil na stisnjen zemeljski plin ali bioplin, namenjenih javnemu potniškemu prometu.

Po programu bo sklad sofinanciral tudi dejavnost energetskega svetovanja obcanom v svetovalnih pisarnah po vsej Sloveniji, združenih v mrežo ENSVET.

Več na spletni strani Eko sklada.