Želim ponudbo

Kontakti za okna in vrata

M SORA d.d.
Trg svobode 2
4226 Žiri

 


 

MIZARSTVO
Industrijska 13
4226 Žiri

T: 04 50 50 200
E: okna@m-sora.si

Vodstvo

Direktorica Mizarstva
mag. Neja Rupnik

T: 04 50 50 214
E: neja.rupnik@m-sora.si


Prodaja salon Žiri

Vodja prodaje
mag. Miloš Čadež

T: 04 50 50 217      
E: milos.cadez@m-sora.si

Komercialist za Slovenijo
Rado Dolenc

T: 04 50 50 213
G: 041 670 706
E: rado.dolenc@m-sora.si

Komercialist za Slovenijo
Izidor Petrovčič

T: 04 50 50 230
G: 041 417 328
E: izidor.petrovcic@m-sora.si

Prodaja salon Ljubljana

Komercialist za Slovenijo
Tomaž Čadež

T: 01 54 41 310
G: 031 657 332
E: tomaz.cadez@m-sora.si

Komercialist za Slovenijo
Miha Sgerm

T: 01 54 41 310
G: 051 424 033
E: miha.sgerm@m-sora.si 

Komercialist za Slovenijo
Anže Račič

T: 01 54 41 310
G: 041 306 229 
E: anze.racic@m-sora.si


Prodaja tuji trgi

Komercialist za Italijo
Matej Kolavčič dipl. prav.

T: 04 50 50 238
G: 031 723 766 
E: matej.kolavcic@m-sora.si

Komercialist za Avstrijo
Bojan Špilak

G: 031 722 400 
E: bojan.spilak@m-sora.si

Komercialist za tuje trge
Mateja Dolinar, dipl. ekon.

T: 04 50 50 243 
G: 041 306 228  
E: mateja.dolinar@m-sora.si

Komercialist za tuje trge
Suzana Mivšek

T: 04 50 50 232
G: 041 306 228
E: suzana.mivsek@m-sora.si

Vodja montaž

Tomaž Mali

T: 04 50 50 215
G: 031 353 166
E: tomaz.mali@m-sora.si

Servis in reklamacije

Sebastijan Pagon

T: 04 50 50 234
G: 041 417 327
E: sebastijan.pagon@m-sora.si

Nabava

Anda Ovsec

T: 04 50 50 210
E: anda.ovsec@m-sora.si

Vodja razvoja in tehnologije

Barbara Šubic, univ. dipl. inž. grad.

T: 04 50 50 220
G: 031 541 681
E: barbara.subic@m-sora.si

 

 

Vodja projektov

dr. Aleš Ugovšek

T: 04 50 50 241
G: 031 611 059
E: ales.ugovsek@m-sora.si

Vodja priprave dela

Uroš Debevec

T: 04 50 50 226
G: 041 755 691
E: uros.debevec@m-sora.si

Logistika

Peter Gaser

T: 04 50 50 235
G: 031 631 820
E: peter.gaser@m-sora.si

Vodja proizvodnje

Matjaž Mrak

T: 04 50 50 242
G: 041 963 443
E: matjaz.mrak@m-sora.si