EKO-inovacija - M Sora
Želim ponudbo

EACI agencija o razpisu Eco-innovation

Eco-innovation je vsaka oblika inovativnih izdelkov, procesov, storitev ali poslovne metode, ki so namenjena za doseganje ciljev trajnostnega okolju prijaznega razvoja z zmanjšanjem vpliva na okolje ali z uporabo naravnih virov, vključno z energijo, na bolj učinkovit in odgovoren način. CIP Eco-innovation omogoča povezavo med raziskovanjem in tehničnim razvojem prototipov ter komercializacijo le teh produktov na trgu.

CIP Eco-innovation podpira projekte, ki:

 1. predstavljajo prvo tržno predstavitev eko inovativnih proizvodov, postopkov, tehnik ali načinov, ki
 2. so tehnološko že dovršene,
 3. zaradi določenih tveganj potrebujejo finančno vzpodbudo pri predstavitvi na trg.

Recikliranje materialov

 • Izboljšanje kvalitete recikliranega materiala zaradi boljših postopkov sortiranja, razgradnje in uničevanja smeti, razgradnja odpadlih elektro elementov
 • Inovativni proizvodi narejeni iz recikliranih materialov
 • Poslovodske inovacije, ki izboljšujejo konkurenčnost reciklažne industrije.

Trajnostni gradbeni proizvodi

 • Gradbeni in z njimi povezani materiali, ki zmanjšujejo porabo virov, imajo nižji ogljični odtis in nižjo stopnjo postranskih odpadkov. Podpira uporabo okolju prijaznih materialov, narejenih iz naravnih, recikliranih ali ponovno uporabljenih surovin.

Sektor hrane in pijače

 • Čistejše in inovativne proizvode, vključno s postopki in materiali pakiranja.
 • Čistejši in inovativni proizvodi, procesi in storitve v proizvodnji, ki zmanjšujejo uporabo vode, preprečujejo nastanek odpadkov, zmanjšujejo emisije dimnih plinov
 • Izboljšani in inovativni logistični, distribucijski in nabavni postopki

Voda

 • Uveljavljanje postopkov brez uporabe vode
 • Oskrba in ravnanje z vodo; postopki z nižjo stopnjo uporabe kemikalij in ostalih dodatkov
 • Pametna oskrba z vodo preko inovativnih vodovodnih sistemov in rešitev

Zeleno poslovanje

Predvsem namenjeno majhnim in srednje velikim podjetjem pri vzpostavitvi zelenega poslovanja – poosebljanje eko inovativnih tehnik poslovanja, novih vzorec v nabavni verigi, itd.