REWINNUSE - M Sora
Želim ponudbo

REWINNUSE

Uporaba odsluženega lesa in smrekovini alternativnih lesnih vrst za razvoj popolnoma razstavljivih lesenih oken

Akronim: Rewinnuse
Vrednost projekta: 448.227,44€
Sofinanciranje: Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP
Trajanje projekta: maj 2022 – april 2024

Partnerji projekta:

 • M Sora d.d. (vodilni partner)
  M Sora d.d. (vodilni partner)
 • Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani
  Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani
 • Gozdarski inštitut Slovenije (GIS)
  Gozdarski inštitut Slovenije (GIS)
 • Norveški inštitut za bioekonomske raziskave (NIBIO)
  Norveški inštitut za bioekonomske raziskave (NIBIO)

Projekt Rewinnuse je osredotočen na uporabo odsluženega lesa in alternativnih lesnih vrst ter razvoj popolnoma razstavljivih lesenih oken. V sodelovanju s projektnimi partnerji (Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani, Norveški inštitut za bioekonomske raziskave – NIBIO in Gozdarski inštitut Slovenije – GIS) projekt deluje na dveh glavnih področjih s katerima izvajamo ukrepe krožnega gospodarstva in spodbujamo uveljavljanje načel krožnega gospodarstva v lesnopredelovalni panogi in širše. Prvo področje obsega razvoj novega modela lesenega okna s steklom, ki bo vgrajeno zgolj s suhimi komponentami, ki bodo omogočile enostavno razstavljanje okna na osnovne komponente ter njihovo ponovno uporabo po končani življenjski dobi. Drugo področje se osredotoča na iskanje alternativnih lesnih vrst ter na ponovno rabo odsluženega lesa, saj bo po napovedih svetovnih raziskovalcev smrekovine zaradi posledic podnebnih sprememb v prihodnjih desetletjih začelo primanjkovati.

Namen, cilji in rezultati projekta:

Glavni cilj projekta je ustvariti sklenjen krog od trajnostnega načrtovanja, izdelave, uporabe izdelka pa vse do njegovega konca življenjske dobe ter ponovne uporabe materialov za izdelavo novih visoko kakovostnih oken. To bomo dosegli z:

 • odgovornim načrtovanjem porabe materialov, kar na eni strani naslavljamo z uporabo odsluženega lesa in iskanjem alternativnih lesnih vrst, da bi razbremenili enormno rabo smrekovine za izdelavo lesenih izdelkov, na drugi strani pa s ponovnim vračanjem odsluženega lesa v proizvodnjo oken ustvarjamo sklenjen krog življenja lesenega izdelka in iz njega ustvarimo »nov« izhodiščni material in mu  podaljšamo življenjsko dobo za dodaten cikel uporabe;
 • razvojem novega modela okna z novimi tehnološkimi procesi (suho steklenje – nadomeščanje smukca) zmanjšali porabo materialov ter izboljšali toplotne karakteristike okna;
 • razvojem novega modela okna z inovativnim mehanskim spojem med prečniki in pokončniki okna, ki bo omogočal enostavno razstavljanje okna v celoti na vse osnovne komponente, ki jih bomo lahko ponovno uporabili ali pa jih enostavno reciklirali;
 • vpeljavo nove ali nadgradnjo obstoječe strojne opreme, ki bo omogočila izdelavo lepljencev iz alternativnih lesnih vrst in odsluženega lesa ter izboljšala časovno učinkovitost delovnega procesa zaradi večje ergonomičnosti delovnih mest, ki bo dosežena z nadgradnjo strojne opreme.

Rezultati, do katerih bomo prišli tekom projekta, so posledica doseganja omenjenih glavnih ciljev projekta. Z njimi bomo postavili temelje v smeri strateške usmeritve v nizkoogljično krožno poslovanje in v smeri prodaje/vgradnje izdelkov z izboljšanimi energetskimi in trajnostnimi lastnostmi, ki bodo znižali porabo energije za ogrevanje. Z uspešnimi projektnimi učinki in rezultati in spodbujanjem k trajnostnem in okoljsko odgovornem poslovanju bomo ustvarili visoko dodano vrednost tako podjetij znotraj lesno predelovalnega sektorja, kot širše javnosti.

Delovni sklopi:

WP T1: Raziskava, razvoj in izdelava lepljencev in okenskih prototipov iz odsluženega lesa ter alternativnih drevesnih vrst (TM topol, duglazija, bor, kostanj, parjena robinja)

WP T2: Izvajanje laboratorijskih testiranj na vzorcih lesa iz odsluženega lesa ter alternativnih drevesnih vrst, priprava izpostavitvenih lokacij, izpostavitev vzorcev, izvajanje laboratorijskih testiranj po končanih izpostavitvah

WP T3: Razvoj detajlov, tehnološki razvoj novega modela okna s suhim steklenjem, izdelanega iz odsluženega lesa in alternativnih drevesnih vrst

WP T4: Priprava proizvodnje, vpeljava proizvodnih procesov za izdelavo novega okenskega modela

WP C: Komunikacija – spletno komuniciranje, publikacije, javni dogodki,…

WP M: Management