Okna iz termično modificiranega lesa - M Sora
Želim ponudbo

M SORA okna iz termično modificiranega lesa

Les je odličen, obnovljiv, CO2 nevtralen gradbeni material, ki ima lahko ob pravilni uporabi in primerni zaščiti tudi zelo dolgo življenjsko dobo. V zadnjih dveh desetletjih so bile razvite različne metode modifikacije lesa, ki omogočajo izboljšanje odpornosti lesa brez uporabe kemičnih zaščitnih sredstev. Med njimi najdemo tudi termično modifikacijo lesa.

 

Termična modifikacija lesa je ena izmed novejših metod zaščite lesa pred trohnenjem in napadi insektov. Z modifikacijo lahko brez uporabe kemičnih zaščitnih pripravkov povečamo trajnost lesa ter posledično podaljšamo življenjsko dobo lesenih oken, zaradi temnejšega odtenka pa imajo okna eksotičen videz. Slabo odpornim vrstam lesa iglavcev (npr. smrekovina – razred odpornosti 4) se odpornost izboljša celo do razreda odpornosti 2 (standard SIST EN 350-2), v katerega sodijo sicer naravno odporni lesovi hrasta, kostanja in podobno. Termično modificirana smrekovina lahko torej enakovredno nadomesti npr. meranti in sibirski macesen, ki se pogosto pojavljata v oknih prav zaradi boljše naravne odpornosti. Okna iz modificiranega lesa so lahko torej potencialno brez dodatne površinske zaščite, vendar pa v tem primeru okno po določenem času dobi »sivo patino«. Poleg daljše življenjske dobe oken iz termično modificiranega lesa so takšna okna dimenzijsko stabilnejša saj termično modificiran les do 50 % manj »deluje« (nabrekanje in krčenje) ter vpija manj tekoče vode in vlage iz zraka. Termično modificiran les pa ima poleg vse naštetih lastnosti tudi nižjo toplotno prevodnost (λ) v primerjavi z nemodificiranim lesom. Toplotna prehodnost okenskega okvirja (Uf) iz termično modificirane smrekovine ima namreč okoli 20 % boljšo izolativnost kot iz normalne smrekovine. Slednje je bilo bistvenega pomena tudi pri razvoju pasivnega okna Natura Optimo XLT za katerega je bila M SORA nagrajena s 1. mestom na natečaju nemškega inštituta za pasivno gradnjo (Passivhaus Institut) »Component award 2014«. Omenjeno okno je izdelano iz smrekovine, ki je termično obdelana z edinstvenim, visoko tehnološkim postopkom termične modifikacije lesa Silvapro® Wood in je plod slovenskega znanja. Postopek termične modifikacije izvaja podjetja Silvaprodukt s katerim M SORA poleg izdelave oken uspešno sodeluje tudi na raziskovalnem področju in organizaciji javnih posvetov.

V podjetju M SORA vam ponujamo vse tipe lesenih in les-aluminij oken iz termično modificiranega lesa v različnih barvnih odtenkih.

Smrekovina (levo) in termično modificirana smrekovina (desno) za okenske lepljence

Pasivno okno M SORA Natura Optimo XLT iz termično modificirane smrekovine

Testni objekt na Oddelku za lesarstvo Biotehnične fakultete v Ljubljani z M SORA oknom in vrati iz termično modificirane smrekovine