Pozicija medstekelnega distančnika

Osnovna funkcija medstekelnega distančnika, ki je nameščen na robovih toplotno izolacijskega stekla, je ohranjanje enakomerne razdalje med stekli (npr. 12, 14, 16, 18 mm) in preprečevanje izhajanja žlahtnega plina (argon, kripton) iz medstekelnega prostora, kar še dodatno preprečuje t.i. sekundarno tesnilo (npr. polisulfid ali silikon), ki se nahaja pod samim distančnikom. Osnovni medstekelni distančniki so (bili) izdelani iz aluminija, ki je zelo dober prevodnik toplote. Kombinacija stekla in aluminijastega distančnika v sestavi toplotno izolacijskega stekla torej predstavlja toplotni most, kar se odraža v nizki temperaturi roba notranjega stekla in posledično v nastanku kondenza. Alternativa so t.i. »topli rob« oz. »warm edge« distančniki, katerih je na trgu preko 20. Eden najpogosteje uporabljenih je TGI distančnik, ki je izdelan iz kombinacije nerjavečega jekla in polipropilena, s čimer je prekinjen toplotni most. Trenutno najboljši medstekelni distančnik na trgu je Swisspacer Ultimate, ki je izdelan iz kompozitnega polimernega materiala in je brez kovin. Prazen prostor med stenami obeh distančnikov je zapolnjen s sušilnim sredstvom.

Aluminijast (levo), TGI (sredina) in Swisspacer ultimate (desno) medstekelni distančniki

Uporaba distančnikov zaradi različnih materialov iz katerih so izdelani in različnih linijskih toplotnih prehodnosti (λ) pomembno vpliva na (I) temperaturo roba notranjega stekla, posledično (II) nastanek kondenza in (II) toplotno prehodnost celotnega okna (Uw).

Vpliv vrste distančnika na temperaturo spodnjega roba notranjega stekla

(zunanja temperatura -10 °C in 0 °C, notranja temperatura 20 °C)

Vpliv vrste distančnika na najnižjo relativno zračno vlažnost (RZV) pri kateri bo prišlo do nastanka kondenza na spodnjem robu notranjega stekla

(zunanja temperatura -10 °C in 0 °C, notranja temperatura 20 °C)

Vpliv vrste distančnika na toplotno prehodnost 1,23 × 1,48 m velikega okna (Uw) s troslojno zasteklitvijo

(model Natura Optimo) in dvoslojno zasteklitvijo (model Natura)