Toplotna izolativnost okenskega profila se izraža v njegovi toplotni prehodnosti (Uf) z enoto W/m2K. Uf je odvisna od (I) debeline profila (npr. 68 mm, 78 mm, 92 mm, 110 mm), (II) uporabljene lesne vrste in (III) oblike oz. detajlov profila.

1. Debelina lesenega okenskega profila

Če med sabo primerjamo podobne okenske profile splošno velja, da se Uf viša z večanjem debeline profila.

Vpliv debeline profila na Uf

2. Lesna vrsta

Lesne vrste se med drugim med sabo razlikujejo tudi po toplotni prevodnosti (λ), ta pa je v osnovi odvisna od gostote lesa in tudi lesne lažnosti. λ lesa se pri enaki lesni vlažnosti viša v višanjem gostote lesa. λ smreke je 0,11 W/mK, macesna 0,13 W/mK, merantija 0,15 W/mK in hrasta 0,18 W/mK. Zelo dobro λ ima termično modificirana (TM) smrekovina in sicer 0,09 W/mK. Posledično se tudi Uf spreminja z uporabo različnih vrst, kot je prikazano na spodnjem grafu, kjer je uporabljen primer okenskega profila z debelino 92 mm in izolacijskimi zračnimi komorami (Natura E92).

Vpliv lesne vrste na Uf okenskega profila z debelino 92 mm in zračnimi izolacijskimi komorami

3. Oblika/detajli profila

Tudi pri enaki debelini okenskega profila in uporabi iste lesne vrste je lahko Uf različen zaradi same oblike krila ali okvirja, števila tesnil, pozicije aluminijastega odkapnika, uporabe zračnih komor v profilu … Splošno se priporoča, da sta vgrajeni vsaj dve tesnili, aluminijasti deli (npr. odkapnik na okvirju) pa niso v stiku z lesom in niso pomaknjeni v globino okenskega profila.

Vpliv pozicije aluminijastega odkapnika in števila tesnil na Uf

Vpliv oblike okvirja in krila na Uf