17. redna skupščina delničarjev družbe M SORA, trgovina in proizvodnja, d.d. bo v torek, dne 20. 6. 2023, ob 17. uri v sejni sobi v 2. nadstropju stavbe Norica v Žireh, Industrijska ulica 21.