Skupščina delničarjev se bo odvijala v torek, dne 18. 6. 2024, ob 17. uri v sejni sobi v 2. nadstropju stavbe Norica v Žireh, Industrijska ulica 21.