Ena izmed ključnih lastnosti oken je njihova zvočna izolativnost (Rw), ki je navadno predstavljena v naslednji obliki:

Rw (C; Ctr) = 33 (-2; -6) dB

Rw (Weighted Sound Reduction Index) predstavlja vrednost dušenja zvoka oz. vrednost, ki izkazuje za koliko dB se zmanjša jakost zvoka pri prehodu skozi okno. C in Ctr sta korekcijska faktorja in sicer C za območje srednjih frekvenc (npr. govor) in Ctr za območje nizkih frekvencah (npr. promet). Realna vrednost (Rw + Ctr) dušenja hrupa na območju prometne ceste za zgornji primer je torej 27 db (33-6 dB).

Ob predpostavki, da je (zaprto) okno primerno vgrajeno in da je zagotovljeno ustrezno tesnjenje med okvirjem in krilom, ima Rw toplotno izolativega stekla (IGU) največji vpliv na Rw okna, zato se v veliki večini primerov pozornost daje prav temu. Rw oken se določa po standardu EN1451-1 do vrednosti Rw IGU 40 dB, nad to vrednostjo pa le eksperimentalno v laboratoriju.

Določitev Rw okna na osnovi Rw IGU na podlagi standarda EN1451-1

Rw IGU se večinoma giblje v mejah med 30 dB in 50 dB in je predvsem odvisna od debeline stekel (npr. 4, 6, 8 mm), (a)simetrije njihove zgradbe (npr. 4/16Ar/4 ali 6/16Ar/4) in uporabe (akustičnih) folij v lepljenih steklih (npr. 33.1, 44.2A). Razmik med stekli in vrsta žlahtnega plina vpliva v manjši meri. Nekaj primerov je navedenih v spodnji tabeli.

Praktični primeri vpliva sestave IGU (A – akustična folija, Ar – argon, 44.2 – lepljeno steklo iz dveh 4 mm stekel med katerima sta dve foliji …)

Kot praktičen primer lahko vzamemo prometno cesto v mestu, ki povzroča hrup z ravnjo 80 dB. Standardno okno z zasteklitvijo 4/12Ar/4/12Ar/4 (Rw IGU = 31 db, Rw okna = 33 dB) zmanjša ta hrup do ravni hrupa 47 dB. Ob upoštevanju, da je raven hrupa običajnega dogajanja pri nas doma okoli 50 dB, je takšna Rw primerna. Ob upoštevanju korekcijskega faktorja Ctr, bo naše uho sprejelo hrup ravni 53 dB. V tem primeru je že smiselno razmišljati o boljši zasteklitvi 6/12Ar/5/12Ar/4 z boljšo Rw = 36 (-2; -6). Ob takšni zasteklitvi bo naše uho sprejelo raven hrupa 49 dB, saj je Rw okna, določena po standardu, 31 dB. Hrup, ki ga povzroča pristajanje letala (120 dB) ali njegov vzlet (140 dB) je tako intenziven, da je smiselno razmišljati le o najvišjih Rw vrednostih (50 dB), upoštevajoč tudi Ctr korekcijski faktor.

Za lažje razumevanje celotnega prispevka v spodnji tabeli navajamo nekaj primerov ravni hrupa posameznih dejavnosti. Človeško uho sicer komaj zaznava razliko zvoka za 1 dB, zazna razliko 3 dB, očitno zazna 6 dB in zelo dobro zazna razliko 10 dB.

Primeri ravni hrupa določenih dejavnosti