Termografija - M Sora
Želim ponudbo

Termografija

Termografija je tehnika merjenja in prikaza porazdelitve temperature na izbranem objektu, površini. Deluje na principu pretvarjanja IR sevanja v vidno svetlobo.

V M SORI vam ponujamo novo storitev termografskega svetovanja:

 • izdelamo toplotno analizo stavbnega ovoja (celotne hiše ali njenih posameznih delov, vgradnja oken in vrat) s pomočjo termografskih posnetkov.
Sodobna uporaba Uporaba v industriji stavbnega pohištva
uporaba v vojski in policiji kontrola kvalitete obstoječih oken
odkrivanje začetnih požarov v rudniku primerjalne analize
daljinsko merjenje T iskanje toplotnih mostov
iskanje preživelih v nesrečah (ruševine, dim) iskanje kritičnih točk za nastanek plesni
odkrivanje plitko zakopanih ali zazidanih objektov ter napeljav iskanje kritičnih točk za nastanek kondenza
 • Merjenje termografije
  Merjenje termografije
 • Slabo zatesnjena okna
  Slabo zatesnjena okna
 • Slabo tesnenje oken in vrat

  Slabo tesnenje oken in vrat

Toplotni izračuni

Simbol Pomen Enota
Ug Toplotna prehodnost stekla W/m2K
Uf Toplotna prehodnost okvirja W/m2K
Uw Toplotna prehodnost celotnega okna W/m2K
Ag Površina stekla m2
Af Površina okvirja m2
Aw Površina celotnega okna m2K
ψg Linijske toplotne izgube na stiku steklo - okvir W/mK
Lg Dolžina stika steklo - okvir m

Toplotne izračune uporabljamo za

1. Spoznavanje vplivov posameznih parametrov na končno vrednost Uw
 • TGI distančnik
  TGI distančnik
 • ALU distančnik
  ALU distančnik

ALU distančnik poveča vrednost Uw v povprečju za 0,15 W/m2K (v primerjavi s TGI distančnikom)

2. Kontrolo vgradnje v fasadni sistem
Z inovativno rešitvijo vgradnje okna v fasadni sistem dodatno izboljšamo toplotno prehodnost okna Uw, vgr < Uw
3. Kontrolo kritičnih točk za nastanek plesni in kondenza
 • Kontrola plesni
  Kontrola plesni
 • Kontrola kondenza
  Kontrola kondenza
4. Izdelavo izračunov toplotnih prehodnosti za končnega kupca (priloga k prošnji za pridobitev subvencije na EKO skladu)
5. Izdelavo izračunov toplotnih prehodnosti oken Uw in vrat Ud (za lasten in tuje proizvode)