Zgodovina

Brez preteklosti ni prihodnosti. S spoštovanjem prenašamo vse izkušnje, ki smo jih pridobili od izkušenih mizarskih mojstrov in jih z znanjem vpeljujemo v sodobne procese.

1948

Kmetijsko nabavno prodajna zadruga z o.j. Žiri

Preberite več

Na občnem zboru 19. marca je bila ustanovljena Kmetijsko nabavno prodajna zadruga z o.j. Žiri, kot pravna naslednica Živinorejske, Lesno produktivne in Čipkarske zadruge. Istega leta sta bili ustanovljeni tudi Kmetijska zadruga v Rovtah in Kmetijska zadruga Hlevni vrh.

Jeseni 1948 so kmetje imenovali pripravljali odbor in začneli s pripravami za gradnjo novega zadružnega doma, kateri je bil končan leta 1952.

Na pobudo Krajevnega ljudskega odbora (KLO) Žiri je bilo 2. septembra 1948 ustanovljeno Mizarsko podjetje Žiri, ki je nastalo iz zasebne mizarske delavnice Franca Potočnika.

Preberite manj

1965

Začetki trgovske dejavnosti

Preberite več

Zadruga je odprla novo trgovino Oprema v Rovtah.

Graditi so začeli novo zadružno stavbo pri Strojarni, v kateri se od leta 1980 odkupuje mleko, ob njej pa je nastala prodajalna gradbenega materiala in kmetijskega reprimateriala ter okovja za stavbno pohištvo.

Leta 1966 je zadruga prevzela in na novo odprla prodajalno Železnina v zadružnem domu.

Preberite manj

1970

Krepitev zadružnega hranilništva

Preberite več

Zadruga je organizirala samostojno enoto Hranilno-kreditna služba (HKS), ki je leta 1981 postala samostojna finančna organizacija.

Preberite manj

1980

SOZD Mercator Ljubljana

Preberite več

Kmetje in delavci zadruge so se odločili za združitev v SOZD Mercator Ljubljana, kar je bila izjemno pomembna odločitev za nadaljnji obstoj in razvoj žirovske zadruge.

Preberite manj

1985

Ustanovitev Mizarstva

Preberite več

Mizarsko podjetje Žiri se kot enota Mizarstvo pripoji h KGZ Mercator Sora Žiri, s čimer sta se bistveno okrepili poslovna moč in stabilnost zadruge kot celote.

Mizarji
Preberite manj

1993

Začetek veleprodaje stavbnega okovja


2000

Nakup družbe Norica d.o.o.

Preberite več

Zadruga je kupila podjetje Norica v Radovljici, s čimer si je utrdila pozicijo močnega ponudnika stavbnega okovja.

Kupila je tudi zemljišče za novogradnjo za Stavbno okovje, ki je bila dokončana in odprta leta 2002. S tem je prodaja okovja postala ena najpomembnejših dejavnosti zadruge.

Preberite manj

2001

Otvoritev salona v Ljubljani

Preberite več

Mizarstvo je najelo salon za prodajo oken v Ljubljani. Dve leti kasneje so salon tudi odkupili.

Preberite manj

2002

Zadružno hranilno-kreditna služba zapre svoja vrata

Preberite več

Zaradi zakonodajnih določil na področju bančništva in globalizacije procesov smo oddali Zadružno hranilno-kreditno službo Novi kreditni banki Maribor.

Preberite manj

2005

M SORA Zagreb

Preberite več

Za prodajo oken na Hrvaškem smo ustanovili podjetje M SORA Zagreb.

Preberite manj

2006

Novo podjetje M SORA d.d.

Preberite več

Ustanovili smo novo podjetje M SORA d.d. z namenom uspešnega razvoja dejavnosti, katere niso vezane na zadružno kmetijstvo – lesna in trgovska dejavnost. KGZ M SORA z.o.o. posluje nemoteno še naprej in ohrani sodelovanje z zadružniki pri odkupu kmetijskih izdelkov.

Preberite manj

2007

M SORA Mizarstvo v novih prostorih

Preberite več

Imeli smo otvoritev novih prostorov M SORE Mizarstva Žiri v industrijski coni. Z gradnjo nove stavbe smo začeli leta 2005.

Preberite manj

2007

M SORA Priština

Preberite več

Ustanovili smo podjetje M SORA Prishtina za prodajo stavbnega okovja proizvajalcem oken na Kosovu.

Preberite manj

2009

Razvojno raziskovalna skupina

Preberite več

Ustanovili smo Razvojno raziskovalno skupino M SORA, ki je v naslednjih letih uspešno izvaja razvojne projekte in za njih pridobiva sofinanciranja, nagrade in priznanja.

Preberite manj

2010

Ukinitev enote Žaga


2011

M SORA Tirana

Preberite več

Ustanovili smo podjetje M SORA Tirana za prodajo stavbnega okovja v Albaniji.

Preberite manj

2013

M SORA Norica

Preberite več

Enoti Norica in Stavbno okovje sta se združili v novo enoto M SORA Norica, ki je pričela poslovati v novem objektu.

Preberite manj

2013

M SORA Fenster GmbH

Preberite več

Ustanovili smo hčerinsko podjetje M SORA Fenster GmbH za prodajo stavbnega pohištva na avstrijskem trgu.

Preberite manj

2014

M SORA Finestre s.r.l.

Preberite več

Ustanovili smo hčerinsko podjetje M SORA Finestre s.r.l. za prodajo stavbnega pohištva na italijanskem trgu.

Preberite manj

2015

M SORA Priština

Preberite več

Imeli smo otvoritev novo zgrajene poslovne stavbe M SORE Priština.

Preberite manj

2016

Spremembe v trgovski dejavnosti

Preberite več

M Sora je prekinila franšize z Mercatorjem in pričela sodelovanje s Sparom.
Odprli smo novo franšizno prodajalno Spar v zadružnem domu, prostorih bivše Železnine.

Železnina se je priključila k Gradbenemu centru.

Preberite manj

2017

Nove investicije v Mizarstvu

Preberite več

Razširijo se proizvodni prostori Mizarstva, razširi in posodobi se strojna linija.

Preberite manj

2018

M SORA Skopje

Preberite več

Ustanovi se družba M SORA Skopje za prodajo stavbnega okovja v Makedoniji.

Preberite manj

2022

Nov prodajni salon v Žireh

Preberite več

V Žireh smo razširili prodajni salon za prodajo stavbnega pohištva.

Preberite manj
Povpraševanje
Servis