Stekla za okna - M Sora
Želim ponudbo

Steklo je dragocena plast med notranjostjo in zunanjostjo. To je eden od ključnih elementov doseganja udobja v nekem prostoru, saj po eni strani zagotavlja osnovno funkcijo okna, po drugi strani pa skrbi za vrsto drugih pomembnih učinkov - od zastiranja pogledov do varčevanja z energijo in zaščite pred hrupom.

Vizualna kvaliteta stekla se ocenjuje na podlagi Smernic za ocenjevanje vizualne kvalitete stekla za gradbeništvo. 

Toplotnozaščitno izolacijsko steklo

Ug = 1,1 W/m2K

Izolacijsko steklo je polnjeno s plinom Argon in eno steklo ima na svoji površini nanesen nizko emisijski nanos.

Toplotnozaščitno izolacijsko steklo

Ug = 1,0 W/m2K

Izolacijsko steklo je polnjeno s plinom Kripton in obe stekli imata na svoji površini nanesen nizko emisijski nanos.

Toplotnozaščitno izolacijsko steklo

Ug = 0,7 W/m2K; Rw = 32 dB

Izolacijsko steklo je polnjeno s plinom Argon in dve stekli imata na svoji površini nanesen nizko emisijski nanos.

Toplotnozaščitno izolacijsko steklo

Ug = 0,5 W/m2K; Rw = 33 dB

Izolacijsko steklo je polnjeno s plinom Kripton in dve stekli imata na svoji površini nanesen nizko emisijski nanos.

Toplotno in zvočnozaščitno izolacijsko steklo

Ug = 1,1 W/m2K; Rw = 36 dB

Izolacijsko steklo je polnjeno s plinom Argon in eno steklo ima na svoji površini nanesen nizko emisijski nanos. Različne debeline posameznih stekel.

Toplotno in zvočnozaščitno izolacijsko steklo

Ug = 1,1 W/m2K; Rw = 37 dB

Izolacijsko steklo je polnjeno s plinom Argon in eno steklo ima na svoji površini nanesen nizko emisijski nanos. Različne debeline posameznih stekel.

Varnostno in toplotnozaščitno izolacijsko steklo

Ug = 1,1 W/m2K; Rw = 38 dB

Izolacijsko steklo je polnjeno s plinom Argon in eno steklo ima na svoji površini nanesen nizko emisijski nanos. Varnostno steklo je lahko lepljeno ali kaljeno.

Ornamentno toplotnozaščitno izolacijsko steklo

Ug = 1,1 W/m2K

Izolacijsko steklo je polnjeno s plinom Argon in eno steklo ima na svoji površini nanesen nizko emisijski nanos. Drugo pa je lahko različne vrste dekorativno (ornamentno) steklo