Vodstvo - M Sora
Želim ponudbo

Vodstvo

Direktor M Sore d.d.:
Aleš Dolenc, univ. dipl. ekon.

T: 04 50 50 323
F: 04 51 91 372
E: ales.dolenc@m-sora.si

Direktorica Mizarstva
Barbara Šubic, univ. dipl. inž. grad.

T: +386 4 50 50 220
E: barbara.subic@m-sora.si

Direktorica Norice:
Monika Žust, ekon.

T: 04 50 50 322
E: monika.zust@m-sora.si

Vodja splošno kadrovske službe:
Lea Majcen

T: 04 50 50 317
E: lea.majcen@m-sora.si

Vodja finančno-računovodske službe:
Brigita Gantar, dipl. ekon.

T: 04 50 50 329
E: brigita.gantar@m-sora.si