Želim ponudbo

Projekti in sodelovanja

Projekti:

Sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih 2019-2022

M SORA je bila tudi letos uspešna na razpisu Javne agencije SPIRIT »Sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019-2022« za izvedbo projekta udeležbe na mednarodnem sejmu SWISSBAU v Baslu (14. 1. 2020 – 18. 1. 2020). Cilji projekta so povečati izvoz na švicarski, avstrijski, nemški, francoski in druge trge. Prav tako z nastopi na mednorodnih sejmih želimo pridobiti kontakte novih potencialnih kupcev, arhitektov, pridobiti nove poslovne partnerje in povečati prepoznavnost podjetja na mednarodnem trgu. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

M SORA WRM

M SORA je bila uspešna s prijavo na razpis Javne agencije SPIRIT »Spodbujanje trajnostne poslovne strateške transformacije in razvoj novih poslovnih modelov v slovenskih podjetjih za lažje vključevanje v globalne verige vrednosti«. Cilj projekta WRM (''Window relationship management) je nadgradnja obstoječega informacijskega sistema v optimiziran celostni organizacijski sistem vodenja podatkov. Izdelala se bo namizna aplikacija skozi katero bo potekalo vodenje podatkov za posamezno okno in posledično za celotno naročilo, vse od ponudbe, naročila in proizvodnje do same montaže, servisa in reklamacij.

V projektu poleg M SORE sodeluje tudi podjetje Etiketa interactive, ki je odgovorna za sam razvoj aplikacije. Celotna vrednost projekta, ki bo trajal od 1.3.2020 do 30.9.2020, je 138.623,38 €, od tega je sofinancirana vrednost v višini 69.311,69 €. Javni razpis je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj,Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javne agencije.

Amadeus

Podjetje M SORA d.d. je bilo v sodelovanji s podjetji REM d.o.o. in TEM Čatež d.o.o. uspešno na javnem pozivu Javne agencije SPIRIT »Spodbujanje partnerstev za učinkovitejši nastop na tujih trgih 2020 – 2021«.

Cilj:
Glavni cilj partnerstva je skupna predstavitev na nemškem trgu ter skupaj nasloviti nove ciljne skupine.

Finančna podpora:
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
www.eu-skladi.si

Vrednost sofinanciranja: 247.102,08 €

Obdobje trajanja projekta: 1. 3. 2020 – 28. 2. 2022

Pričakovani rezultati in aktivnosti partnerstva:
  • Tržna raziskava
  • Poslovni načrt in načrt trženja
  • Priprava tehničnega in marketinškega materiala
  • Udeležba konferenc in sejmov
  • Predstavitve na referenčnih objektih

Partnerji:

Lesni feniks

1.9.2019 smo v podjetju M SORA začeli s projektom Lesni Feniks v sodelovanju s partnerji; Občino Žiri, RA Sora, Lokatur in Srednjo lesarsko šolo Škofja Loka.  Odslužen les predstavlja grožnjo okolju, saj je lahko kontaminiran zaradi uporabe premazov ali impregnacijskih sredstev, ki obremenjujejo okolje. Po drugi strani v industrijskih obratih nastajajo precejšnje količine lesnih ostankov, ki so ne samo okoljsko neoporečni, ampak je v njih les visoke kakovosti. Leseni ostanki in odslužen les predstavljajo surovino, ki v veliki večini primerov konča na odlagališčih ali v domačih in industrijskih pečeh.

Cilja projekta Lesni feniks sta izvedba pilotnega projekta uporabe lesnih ostankov in odsluženega lesa, iz katerih bodo nastali novi izdelki: urbani leseni elementi, ki bodo služili lokalnim prebivalcem za uporabo ter osveščanje lokalnega prebivalstva z izvedbo sklopa različnih aktivnosti. V projektu bosta poleg okroglih miz, predavanj in filmov za osveščanje javnosti izvedena razširitev učnega procesa na osnovi razvoja izdelkov iz odsluženega lesa ter izdelava in prikaz uporabe odsluženega lesa v urbani infrastrukturi.

Pomembna dodana vrednost projekta je vzpostavljeno sodelovanje med gospodarstvom, izobraževalnimi ustanovami in lokalno skupnostjo. Pričakujemo, da se bo z izvedbo projekta povečala osveščenost lokalnega prebivalstva, izvedba pilotnega projekta pa bo pripomogla k razvoju učnih programov za izobraževanje lesarjev, krepila sodelovanje med gospodarstvom in izobraževalno ustanovo ter omogočala izkustveno privzemanje koncepta ponovne uporabe lesa.

Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020

Vavčer za zaščito patentov, modelov in znamk

M SORA je bila uspešna javnem pozivu Slovenskega podjetniškega skladana podlagi katerega smo prejeli Vavčer za zaščito patentov, modelov in znamk, s pomočjo katerega bomo obnovili zaščito blagovne znamke M SORA v Sloveniji in tujini.  Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi MSP k zaščiti intelektualne lastnine, s čimer se bo prispevalo k rasti in ugledu MSP in s tem h krepitvi konkurenčnosti oz. njihovega tržnega položaja. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija - Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijoter Evropska Unija – Evropski sklad za regionalni razvoj.

Sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih 2019-2022

M SORA je bila tudi letos uspešna na razpisu Javne agencije SPIRIT »Sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019-2022« za izvedbo projekta udeležbe na mednarodnem sejmu BAU v München-u (14. 1. 2019 – 19. 1. 2019). Cilji projekta so povečati izvoz na avstrijski, nemški, italijanski in druge trge. Prav tako z nastopi na mednorodnih sejmih želimo pridobiti kontakte novih potencialnih kupcev, arhitektov, pridobiti nove poslovne partnerje in povečati prepoznavnost podjetja na mednarodnem trgu. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

WOOLF

S 1.12.2018 se je začel program WOOLF – Les in lesni izdelki v življenjski dobi – s ciljem razviti lesene konstrukcijske in okenske sisteme, ki bodo opremljeni z integrirano novo razvito senzorsko tehnologijo in pametnim IKT sistemom, na podlagi katerih bo omogočeno spremljanje kakovosti lesa in lesenih izdelkov v realnem času, z možnostjo napovedovanja njihove življenjske dobe. Izdelki razviti v sklopu projekta bodo predstavljeni v modularni evalvacijski platformi.

V projektu sodeluje konzorcij 8 partnerjev, katerega koordinator je M SORA,  sestavljajo pa ga 4 podjetja iz gospodarstva, 3 javno raziskovalne organizacije in 1 raziskovalna organizacija. Operacija spada na prednostno področje Slovenske strategije pametne specializacije (S4) – Pametne stavbe in dom z lesno verigo. Celotna vrednost projekta, ki bo trajal do 30.11.2021, je 2.945.250,00 EUR in je sofinancirana s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter Evropske Unije – Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 


Sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2018

RecAPPture (2018)

ReWin (2017-2018)

Sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2017

TIGR4smart (2016-2019)

XtremelY (2017-2018)

KOC SOTRAG (2017–2018)

Termo- in foto-aktivne prevleke za okna (2016-2019)

Innorenew (2017-2021)

WINTHERWAX (2015-2017)

CaReWood (2014-2017)

ReWin (2015)

ECO-S (2011-2014)

Določanje ključnih lastnosti kvalitete stavbnega pohištva z inovativnimi pristopi (2014)

ENERGYViLLab (2011-2014)

EURL3A

Sodelovanja: