Projekti in sodelovanja - M Sora
Želim ponudbo

Projekti in sodelovanja

Projekti:

REWINNUSE

Projekt REWINNUSE je osredotočen na uporabo odsluženega lesa in alternativnih lesnih vrst ter razvoj popolnoma razstavljivih lesenih oken. V sodelovanju s projektnimi partnerji (Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani, norveški inštitut za bioekonomske raziskave NIBIO in Gozdarski inštitut Slovenije) projekt deluje na dveh glavnih področjih s katerima izvajamo ukrepe krožnega gospodarstva in spodbujamo uveljavljanje načel krožnega gospodarstva v lesnopredelovalni panogi in širše. Prvo področje obsega razvoj novega modela lesenega okna s steklom, ki bo vgrajeno zgolj s suhimi komponentami, ki bodo omogočile enostavno razstavljanje okna na osnovne komponente ter njihovo ponovno uporabo po končani življenjski dobi. Drugo področje se osredotoča na iskanje alternativnih lesnih vrst ter na ponovno rabo odsluženega lesa, saj bo po napovedih svetovnih raziskovalcev smrekovine zaradi posledic podnebnih sprememb v prihodnjih desetletjih začelo primanjkovati. Več o projektu...

Sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih 2019-2022

M SORA je bila tudi letos uspešna na razpisu Javne agencije SPIRIT »Sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019-2022« za izvedbo projekta udeležbe na mednarodnem sejmu SWISSBAU v Baslu (14. 1. 2020 – 18. 1. 2020). Cilji projekta so povečati izvoz na švicarski, avstrijski, nemški, francoski in druge trge. Prav tako z nastopi na mednorodnih sejmih želimo pridobiti kontakte novih potencialnih kupcev, arhitektov, pridobiti nove poslovne partnerje in povečati prepoznavnost podjetja na mednarodnem trgu. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

M SORA WRM

M SORA je bila uspešna s prijavo na razpis Javne agencije SPIRIT »Spodbujanje trajnostne poslovne strateške transformacije in razvoj novih poslovnih modelov v slovenskih podjetjih za lažje vključevanje v globalne verige vrednosti«. Cilj projekta WRM (''Window relationship management) je nadgradnja obstoječega informacijskega sistema v optimiziran celostni organizacijski sistem vodenja podatkov. Izdelala se bo namizna aplikacija skozi katero bo potekalo vodenje podatkov za posamezno okno in posledično za celotno naročilo, vse od ponudbe, naročila in proizvodnje do same montaže, servisa in reklamacij.

V projektu poleg M SORE sodeluje tudi podjetje Etiketa interactive, ki je odgovorna za sam razvoj aplikacije. Celotna vrednost projekta, ki bo trajal od 1.3.2020 do 30.9.2020, je 138.623,38 €, od tega je sofinancirana vrednost v višini 69.311,69 €. Javni razpis je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj,Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javne agencije.

Amadeus

Podjetje M SORA d.d. je bilo v sodelovanji s podjetji REM d.o.o. in TEM Čatež d.o.o. uspešno na javnem pozivu Javne agencije SPIRIT »Spodbujanje partnerstev za učinkovitejši nastop na tujih trgih 2020 – 2021«.

Cilj:
Glavni cilj partnerstva je skupna predstavitev na nemškem trgu ter skupaj nasloviti nove ciljne skupine.

Finančna podpora:
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
www.eu-skladi.si

Vrednost sofinanciranja: 247.102,08 €

Obdobje trajanja projekta: 1. 3. 2020 – 28. 2. 2022

Pričakovani rezultati in aktivnosti partnerstva:
  • Tržna raziskava
  • Poslovni načrt in načrt trženja
  • Priprava tehničnega in marketinškega materiala
  • Udeležba konferenc in sejmov
  • Predstavitve na referenčnih objektih

Partnerji:

Lesni feniks

1.9.2019 smo v podjetju M SORA začeli s projektom Lesni Feniks v sodelovanju s partnerji; Občino Žiri, RA Sora, Lokatur in Srednjo lesarsko šolo Škofja Loka.  Odslužen les predstavlja grožnjo okolju, saj je lahko kontaminiran zaradi uporabe premazov ali impregnacijskih sredstev, ki obremenjujejo okolje. Po drugi strani v industrijskih obratih nastajajo precejšnje količine lesnih ostankov, ki so ne samo okoljsko neoporečni, ampak je v njih les visoke kakovosti. Leseni ostanki in odslužen les predstavljajo surovino, ki v veliki večini primerov konča na odlagališčih ali v domačih in industrijskih pečeh.

Cilja projekta Lesni feniks sta izvedba pilotnega projekta uporabe lesnih ostankov in odsluženega lesa, iz katerih bodo nastali novi izdelki: urbani leseni elementi, ki bodo služili lokalnim prebivalcem za uporabo ter osveščanje lokalnega prebivalstva z izvedbo sklopa različnih aktivnosti. V projektu bosta poleg okroglih miz, predavanj in filmov za osveščanje javnosti izvedena razširitev učnega procesa na osnovi razvoja izdelkov iz odsluženega lesa ter izdelava in prikaz uporabe odsluženega lesa v urbani infrastrukturi.

Pomembna dodana vrednost projekta je vzpostavljeno sodelovanje med gospodarstvom, izobraževalnimi ustanovami in lokalno skupnostjo. Pričakujemo, da se bo z izvedbo projekta povečala osveščenost lokalnega prebivalstva, izvedba pilotnega projekta pa bo pripomogla k razvoju učnih programov za izobraževanje lesarjev, krepila sodelovanje med gospodarstvom in izobraževalno ustanovo ter omogočala izkustveno privzemanje koncepta ponovne uporabe lesa.

Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020

Vavčer za zaščito patentov, modelov in znamk

M SORA je bila uspešna javnem pozivu Slovenskega podjetniškega skladana podlagi katerega smo prejeli Vavčer za zaščito patentov, modelov in znamk, s pomočjo katerega bomo obnovili zaščito blagovne znamke M SORA v Sloveniji in tujini.  Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi MSP k zaščiti intelektualne lastnine, s čimer se bo prispevalo k rasti in ugledu MSP in s tem h krepitvi konkurenčnosti oz. njihovega tržnega položaja. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija - Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijoter Evropska Unija – Evropski sklad za regionalni razvoj.

Sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih 2019-2022

M SORA je bila tudi letos uspešna na razpisu Javne agencije SPIRIT »Sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019-2022« za izvedbo projekta udeležbe na mednarodnem sejmu BAU v München-u (14. 1. 2019 – 19. 1. 2019). Cilji projekta so povečati izvoz na avstrijski, nemški, italijanski in druge trge. Prav tako z nastopi na mednorodnih sejmih želimo pridobiti kontakte novih potencialnih kupcev, arhitektov, pridobiti nove poslovne partnerje in povečati prepoznavnost podjetja na mednarodnem trgu. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

WOOLF

S 1.12.2018 se je začel program WOOLF – Les in lesni izdelki v življenjski dobi – s ciljem razviti lesene konstrukcijske in okenske sisteme, ki bodo opremljeni z integrirano novo razvito senzorsko tehnologijo in pametnim IKT sistemom, na podlagi katerih bo omogočeno spremljanje kakovosti lesa in lesenih izdelkov v realnem času, z možnostjo napovedovanja njihove življenjske dobe. Izdelki razviti v sklopu projekta bodo predstavljeni v modularni evalvacijski platformi.

V projektu sodeluje konzorcij 8 partnerjev, katerega koordinator je M SORA,  sestavljajo pa ga 4 podjetja iz gospodarstva, 3 javno raziskovalne organizacije in 1 raziskovalna organizacija. Operacija spada na prednostno področje Slovenske strategije pametne specializacije (S4) – Pametne stavbe in dom z lesno verigo. Celotna vrednost projekta, ki bo trajal do 30.11.2021, je 2.945.250,00 EUR in je sofinancirana s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter Evropske Unije – Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 


Sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2018

M SORA je bila tudi letos uspešna na razpisu Javne agencije SPIRIT »Sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2018« za izvedbo projekta udeležbe na mednarodnem sejmu SWISSBAU v Baslu (16. 1. 2018 – 20. 1. 2018). Cilji projekta so povečati izvoz na avstrijski, nemški, italijanski in druge trge. Prav tako z nastopi na mednorodnih sejmih želimo pridobiti kontakte novih potencialnih kupcev, arhitektov, pridobiti nove poslovne partnerje in povečati prepoznavnost podjetja na mednarodnem trgu. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

RecAPPture (2018)

Projekt »Razvoj aplikacije za zbiranje odsluženega lesa« (RecAPPture) je namenjen razvoju mobilne in spletne aplikacije, ki bo povezovala uporabnike, ki se odsluženega lesa želijo znebiti in podjetje M SORA, ki bo odslužen les uporabila za proizvodnjo lesenih oken. V multidisciplinarnem projektu RecAPPture sodelujejo strokovnjaki Univerze na Primorskem, centra odličnosti InnoRenew CoE in M SORE ter študenti Univerze na Primorskem (FAMNIT) in Univerze v Ljubljani (ALUO). Projekt RecAPPture je bil izbran na javnem razpisu Po kreativni poti do znanja 2017–2020, ki ga sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

ReWin (2017-2018)

Glavni cilj projekta ReWin je razvoj in komercializacija lesenih oken iz odsluženega lesa, s poudarkom na odsluženih lesenih tramovih. Z operacijo se bo zmanjšala količina odsluženega lesa, ki se ga odloži na deponije ali se ga porabi za sežig. Lesu bo zagotovljen nov cikel življenjske dobe s čimer se vsaj za enkrat podaljša skladiščenje CO2. Definirani bodo ključni viri odsluženega lesa, razvite bodo tehnološke rešitve za uporabo takšnega lesa in v sodelovanju z inštitucijami znanja razviti postopki za izdelavo oken iz odsluženega lesa s poudarkom na definiranju kontaminacije odsluženega lesa, fizikalnih lastnosti lesa in ustrezni površinski obdelavi takšnih izdelkov. Projekt ReWin je sofinanciran s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Evropskega sklada za regionalni razvoj. Napredek projekta je mogoče spremljati preko spletnega bloga.

Sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2017

M SORA je bila uspešna s prijavo na razpis Javne agencije SPIRIT »Sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2017« za izvedbo projekta udeležbe na mednarodnem sejmu BATIMAT v Parizu (6. 11. 2017 – 10. 11. 2017). Cilji projekta so povečati izvoz na francoski trg in v države Beneluxa, pridobiti kontakte novih potencialnih kupcev, pridobiti nove poslovne partnerje in povečati prepoznavnost podjetja na mednarodnem trgu. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

TIGR4smart (2016-2019)

Program TIGR4smart - Trajnostno in inovativno gradbeništvo za pametne stavbe - povezuje 16 podjetij in raziskovalnih ustanov, skupna vrednost programa pa je 9.184.425,00 EUR. TIGR4smart spada na prednostno področje Slovenske strategije pametne specializacije (S4) Pametne zgradbe in dom z lesno verigo. Cilj je razviti izdelke in tehnologije, ki omogočajo vzpostavitev zdravega bivalnega in delovnega notranjega okolja na način združevanja razvojno raziskovalnega potenciala podjetij in raziskovalnih organizacij. Tehnologije in izdelki, ki bodo razviti, so uvrščeni v tri skupine medsebojno povezanih izdelkov: (I) leseni stavbni sistemi, (II) inteligentni krmilniki in gradniki ter pametno upravljanje stavb in (III) izdelki za fasadni ovoj. Izdelki bodo integrirani v demonstracijsko bivalno modularno enoto TIGR4smart. Projekt se je začel 1.9.2017 in se bo zaključil 28.2.2019. TIGR4smart koordinira podjetje Trimo d.d., M SORA pa koordinira enega izmed treh stebrov in sicer Leseni stavbni sistemi.

XtremelY (2017-2018)

Cilj projekta XtremelY - Numerical modelling of reinforced slender wooden window elements - je razviti parametrične numerični modeli ojačanih vitkih okenskih elementov za razvoj oken nadstandardnih dimenzij. V okviru projekta YtremelY, s katerim je bila M SORA uspešna na razpisu Obzorje 2020, SME Innovation Associate, Evropska komisija financira doktorja znanosti za obdobje 1 leta, ki bo razvojno-raziskovalno deloval na tematiki projekta. Projekt se začne 1.9.2017 in bo trajala 12 mesecev.

KOC SOTRAG (2017–2018)

M SORA sodeluje v projektu KOC SOTRAG (Kompetenčni center za razvoj kadrov v sodobnem trajnostnem gradbeništvu), ki odgovarja na aktualne izzive in je bil vzpostavljen z namenom izboljšanja kompetenc, produktivnosti, ustvarjalnosti in inovativnosti zaposlenih v partnerskih podjetjih ter krepitev konkurenčnosti slovenskega gospodarstva v verigi s področja pametnih zgradb in doma z lesno verigo.

Termo- in foto-aktivne prevleke za okna (2016-2019)

Danes se veliko energije porabi za gretje in hlajenje zgradb. Njihovo najšibkejšo točko v smislu toplotnih izgub predstavljajo okna, zato ostaja velika potreba po nadaljnjih izboljšavah obstoječih oken s prevlekami, ki omogočajo pametno upravljanje s svetlobo in toploto. Cilj projekta je sinteza novih materialov na osnovi oksidov prehodnih kovin v obliki funkcionalnih prevlek za izdelavo “zelenih” oken: okoljsko in energijsko učinkovitih. Realizacija bo potekala preko (i) priprave termokromnih prevlek na steklu in plastiki, (ii) priprave fotokatalitskih prevlek na steklu in plastiki ter UV-zaščitnih prevlek na lesu, (iii) njihove uporabe pri konstrukciji in modeliranju okna in (iv) raziskav njihovih fizikalno-kemijskih lastnosti v povezavi s funkcionalnimi karakteristikami okna – toplotno in svetlobno udobje, odstranitev onesnažil in samočistilna ter protizarositvena površina. V projektu, sofinanciranem s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost Slovenije, sodeluje Univerza v Novi Gorici, Kemijski inštitut in Univerza v Ljubljani (FGG in FKKT). Projekt se je začel 1.3.2016 in bo trajal do 28.2.2019.

Innorenew (2017-2021)

1. januarja 2017 je bil ustanovljen Center odličnosti za raziskave in inovacije na področju obnovljivih materialov in zdravega bivanjskega okolja InnoRenew CoE, katerega cilj je izboljšana, inovativna in učinkovita raba obnovljivih materialov za gradbene proizvode in materiale ter razvoj novih tehnik za kaskadno uporabo, ponovno uporabo in recikliranje lesenih izdelkov, ostankov in odpadkov.   Koordinator je Univerza na Primorskem v tesnem sodelovanju z inštitutom Fraunhofer WKI iz Nemčije. M SORA sodeluje v okviru živega laboratorija LL InnoRenew, katerega namen je združevanje deležnikov, ki predstavljajo industrijo, potrošnike in raziskovalce, ki v sodelovanju odkrivajo, načrtujejo in potrjujejo teme, priložnosti in tveganja za ustvarjanje novih, inovativnih, na materialih iz obnovljivih virov temelječih izdelkov, storitev in sistemov.

WINTHERWAX (2015-2017)

Projekt WINTHERWAX je bil prvi projekt s slovenskim koordinatorstvom na razpisu Obzorje 2020, SME Instrument. Konzorcij 1,85 mio € vrednega projekta dopolnjuje še slovensko podjetje Silvaprodukt, v projektu pa so poleg obeh podjetij sodelovali še Univerza v Ljubljani (Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo), Univerza v Hannovru, SP tehniški inštitut Švedske iz Boråsa, podjetje Inspiralia iz Madrida, podjetje Kambič iz Slovenije in Lesarski grozd. V sklopu projekta je bil razvit postopek obdelave oken iz Silvapro® termično modificirane smrekovine, s poudarkom na pasivnem oknu Natura Optimo XLT, s Silvacera® voskom na naravni osnovi podjetja Silvaprodukt. Testni objekti, opremljeni z okni na katerih so bili najrazličnejši senzorji, so bili izpostavljeni na 5 lokacijah po Evropi (2x Slovenija, Nemčija, Španija in Švedska), kjer se je spremljalo, kaj se je dogajalo z njimi v različnih klimatskih pogojih. Eden izmed testnih objektov še vedno stoji na lokaciji M SORE. Poleg tega je bila izdelana še komora za umetno pospešeno staranje, v kateri je bilo simulirano večletno staranje oken in lesene fasade. Več o projektu je dostopnega na spletni strani WINTHERWAX in podstrani z opisi oken.

CaReWood (2014-2017)

Od 1. 5. 2014 M Sora sodeluje v evropskem projektu CaReWood (Cascading Recovered Wood). Gre za velik mednarodni projekt, katerega vodja je Tehniška univerza v Münchnu. V konzorciju sodelujejo partnerji iz Nemčije, Avstrije, Finske in Francije, slovenski del konzorcija pa poleg M SORE dopolnjuje Univerza na Primorskem in podjetje Abelium d.o.o. V okviru tega projekta, ki bo trajal 3 leta, bomo intenzivno delovali na reciklaži odsluženega lesa s pomembnim poudarkom na odsluženih lesenih oknih.

ReWin (2015)

Podjetje M SORA je v sodelovanju z Oddelkom za lesarstvo, Biotehniške fakultete, Univerze v Ljubljani ter Inštitutom Andrej Marušič, Univerze na Primorskem organiziralo t.i. »M SORA TALENT COMPETITION«, ki smo ga poimenovali »ReWin« in je bil namenjen študentom. Skozi celoten potek tekmovanja smo skupaj iskali kar se da inovativne pristope, rešitve in načine ponovne uporabe odsluženih lesenih oken.

ECO-S (2011-2014)

Okna M SORA nosijo certifikat za ekoinovacijo na evropskem nivoju. Njihova lesena izolativna obloga z zračnimi režami uspešno nadomešča umetne izolativne materiale, kar občutno zmanjša količino izpustov CO2 v okolje in močno povečuje toplotno izolativnost.

Več na http://eaci-projects.eu/eco/page/Page.jsp?op=project_detail&prid=2077

Določanje ključnih lastnosti kvalitete stavbnega pohištva z inovativnimi pristopi (2014)

V šestmesečnem projektu, ki je bil izbran najavnem razpisu za sofinanciranje projektov »Po kreativni poti do praktičnega znanja« in ga financira Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije, so sodelovali 3 študentje, Oddelek za lesarstvo (BF) in podjetje M SORA. V projektu so bili preizkušeni 4 različni površinski sistemi (premazi) 7 proizvajalcev premaznih sredstev za lesena okna. V okviru raziskav so bile poleg obstoječih standardiziranih metod uporabljene tudi inovativne metode, ki še niso v standardni uporabi za preizkušanje kakovosti površinske zaščite lesa.

ENERGYViLLab (2011-2014)

M SORA se je v letu 2013 pridružila mednarodnemu projektu ENERGYViLLab, katerega cilj je vzpostaviti mrežo »živih« laboratorijev, poimenovanih »EnergyViLLab« (Energy Virtuos Living Lab), oziroma virtualnih laboratorijev, v katerih sodelujejo različni akterji, javni in zasebni, ki jih zanima testiranje aplikacij in inovativnih rešitev v zvezi z uporabo obnovljivih virov energije, varčevanjem z energijo in trajnostno mobilnostjo.

Več o projektu lahko izveste na: http://www.energyvillab.eu/?lang=si

EURL3A

V letu 2013 je M SORA vstopila v pilotni projekt Evropske unije – EURL3A (European Real Life Learning Lab Alliance), katerega cilj je boljše sodelovanje med univerzami, raziskovalnimi ustanovami in podjetji. V njem sodelujejo partnerji iz Češke, Nizozemske in Slovenije, ki bodo v letu 2014 oblikovali usposabljanje za multidisciplinarne ekipe študentov na področju načrtovanja in upravljanja stavb z nizko porabo energije. M SORA v tem projektu sodeluje pri oblikovanju projektne zasnove energetske prenove starejših mestnih objektov – pilotni projekt bo izveden na glavni stavbi Univerze v Ljubljani na Kongresnem trgu.

Sodelovanja: