Poslanstvo in vizija - M Sora
Želim ponudbo

Poslanstvo in vizija

Poslanstvo M SORE

V podjetju M SORA skrbimo za dolgoročno varnost zaposlenih. V današnjem svetu je uspešnost poslovanja pogoj za varnost. Uspešnost in visoko konkurenčno sposobnost bomo zagotovili s stalnim vlaganjem v strokovno izobraževanje zaposlenih, razvoj novih izdelkov in sodobno tehnološko opremo.

Vizija M SORE

Prihodnji razvoj podjetja M SORA bo temeljil predvsem na dveh stebrih:

  • Stavbnem okovju skupaj z Norico, kjer želimo prodajno funkcijo nadgraditi s svetovanjem in servisom,
  • Mizarstvu, kjer želimo razviti, izdelovati in tržiti najboljša okna v Sloveniji.

V prihodnosti želimo nadgraditi in povezati obe enoti s skupnim inženiringom. Postati želimo najboljši strokovnjak za okna v Sloveniji.