Osebna izkaznica - M Sora
Želim ponudbo

Osebna izkaznica

Naziv: M SORA, trgovina in proizvodnja, d.d.
Skrajšan naziv: M SORA d.d.
Naslov: Trg svobode 2, 4226 Žiri
Direktor: Aleš Dolenc, univ. dipl. ekon.
Internet naslov: www.m-sora.si
E-pošta: info@m-sora.si
Telefon: 04 50 50 300
Faks: 04 51 91 372
Davčna številka: 55289070
ID zavezanca za DDV: SI55289070
Vpis v sodni register: Okrožno sodišče Kranj
Reg. št. vložka: 1/08358/00
Osnovni kapital: 621.931,50 EUR
Matična številka: 2235102
Kolektiv M Sora Mizarstvo 2021