Javne objave - M Sora
Želim ponudbo

Javne objave

Skupščina našega podjetja M SORA, trgovina in proizvodnja, d.d. je na svoji 15. redni seji dne 23.08.2021 sprejela sklep o povečanju osnovnega kapitala z denarnimi vložki. S tem bomo omogočili nakup delnic in s tem tudi solastništvo našega podjetja tudi tistim članom zadruge KGZ M Sora z.o.o. (zaposlenim in kmetom), ki še niso delničarji družbe, pa bi to želeli postati. Prodaja novih delnic bo izvedena skladno s sklepom skupščine.