Javne objave - M Sora
Želim ponudbo

Javne objave

V skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in določili Statuta družbe M SORA, trgovina in proizvodnja, d.d., Trg svobode 2, 4226 Žiri, direktor družbe sklicuje

14. redno skupščino delničarjev družbe M SORA, trgovina in proizvodnja, d.d.,

ki bo v torek, dne 16.6.2020, ob 17. uri v sejni sobi v 2. nadstropju stavbe Norica v Žireh, Industrijska ulica 21.