Krediti in subvencije - M Sora
Želim ponudbo

Krediti in subvencije

Okna brez obresti

Samo izjemna okna imajo lahko tako izjemne pogoje financiranja!

Gradnja, nakup in prenova hiše ali stanovanja so zahtevni projekti. Zato vam v M Sori d.d. poleg široke izbire gradbenega materiala, materialov za ogrevanje, bele tehnike in energetsko učinkovitih oken po vaši meri za nakup naštetega nudimo tudi ugodno financiranje. V sodelovanju z banko Sparkasse d.d. vam pomagamo pridobiti brezobrestni kredit za dobo kreditiranja do 2 let brez stroškov odobritve.

  • Minimalni znesek kredita je 1.500,00 EUR, maksimalni znesek pa 20.000,00 EUR
  • Namen posojila: nakup gradbenega materiala, ogrevalne tehnike, bele tehnike, oken
  • Zavarovanje s porokom – dokumentacije se izpolni ločeno za kreditojemalca in poroka
  • Kreditno sposobnost kreditojemalca ugotavlja banka. Banka upošteva vse dokazljive prihodke. Če se kredit odteguje od plače, mora kreditojemalcu po plačilu anuitete ostati 553,51 EUR, pri čemer lahko del kredita odplačuje  tudi porok. Mesečna anuiteta se izračuna tako, da se znesek po predračunu deli s številom mesecev odplačevanja kredita. Originalni predračun M Sore d.d. kupec skupaj z ostalo zahtevano dokumentacijo pošlje na banko.
  • Če je kreditojemalec upokojenec, predloži kopije odrezkov zadnjih treh pokojnin. Administrativno prepoved lahko nese potrditi na zavod in mu anuiteto odtegujejo že pri pokojnini. Druga možnost pa je odprtje bančnega računa pri Sparkasse banki in odprtje trajnika za anuiteto.

 Za več informacij o ponudbi obiščite prodajni salon M SORE ali pa pokličite na telefonsko številko +386 4 50 50 230.

 

Krediti in subvencije Eko sklada

Krediti

Če vas zanima kredit Eko sklada za Okoljske naložbe občanov, ki zajema tudi zamenjavo stavbnega pohištva, vas vabimo, da si podrobnejše informacije preberete na spletni strani Eko sklada.

Subvencije

Eko sklad tudi v letu 2019 nadaljuje z dodeljevanjem nepovratnih finančnih spodbud občanom za obnovo starejših stanovanjskih stavb. 

V Uradnem listu RS št. 37/2019 z dne 10.6.2019 je bil objavljen nov javni poziv za nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb 74SUB-OB19. 

Eko subvencije je mogoče pridobiti tudi pri menjavi starega stavbnega pohištva z novimi energijsko učinkovitimi lesenimi okni. 

Povzetek postopka oddaje vloge za nepovratna sredstva Eko  sklada (74SUB-OB19)  (zamenjava stavbnega pohištva - namen F):

1.    Do subvencije so upravičene fizične osebe, ki so lastniki nepremičnin, ožji družinski člani oziroma najemniki stanovanj, ki izvajajo zamenjavo stavbnega pohištva na objektih, katerih gradbeno dovoljenje je bilo izdano pred 1.7.2010.

2.   Ob zamenjavi je potrebno vgraditi lesena  okna (ali alu-les okna) s toplotno prehodnostjo Uw≤1,1 W/m2K, s troslojno zasteklitvijo ter toplim distančnikom.

3.   Vgradnja oken mora biti izvedena po smernicah RAL montaže.

4.   Višina nepovratne finančne spodbude znaša največ 20% priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 150€/m2.

 

 Vsa dokumentacija se oddaja po zaključku del!

  

Na Eko sklad je potrebno fizično poslati naslednjo dokumentacijo:
(naslov Eko sklada: Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana)

1.    Izpolnjeno vlogo 74SUB-OB19 (namen F), ki jo najdete na spletni strani M SORE, ali na spletni strani Eko sklada  ali pa nas pokličite na tel. 04/50 50 223 in vlogo vam bomo poslali po pošti.

2.   Dokazovanje legalnosti in namembnosti stanovanjske stavbe, izberite eno od treh možnosti:

-     S kopijo gradbenega dovoljenja, če je bila hiša zgrajena pred letom 1967 je dovolj samo uporabno dovoljenje.

-     Z izpolnjeno ''Izjavo o legalnosti in namembnosti  stanovanjske stavbe'', ki je na zadnji strani vloge.

-     Za posamezno stanovanje v večstanovanjskem objektu zgoraj navedene dokumentacije ni potrebno priložiti.

3.   Predračun oziroma naročilo/ponudba.

4.   Zaključni račun, ki ga vam pošljemo 1 teden po montaži.

5.   Fotografije pripravljene okenske odprtine. Te naredijo naši monterji in vam jih pošljemo preko E-pošte.

6.   Fotografije posnete med montažo iz katerih je razvidna RAL montaža v vseh treh straneh. Te naredijo naši monterji in vam jih pošljemo preko E-pošte.

7.   Fotografije vseh zamenjanih oken. Slike morajo imeti označena okna v skladu s postavkami na predračunu (npr. Pozicija 1, Pozicija 2…) Slike so narejene iz zunanje strani, razen če živite v večstanovanjski stavbi.

8.   Dokazilo o plačilu (kopija odrezka položnice, izpis iz spletne banke, ipd.)

 

Za vse ostale informacije se lahko obrnete neposredno na g. Luka Kramarič (04/50-50-240; luka.kramaric@m-sora.si)