Želim ponudbo

Krediti in subvencije

Okna brez obresti

Samo izjemna okna imajo lahko tako izjemne pogoje financiranja!

Gradnja, nakup in prenova hiše ali stanovanja so zahtevni projekti. Zato vam v M Sori d.d. poleg široke izbire gradbenega materiala, materialov za ogrevanje, bele tehnike in energetsko učinkovitih oken po vaši meri za nakup naštetega nudimo tudi ugodno financiranje. V sodelovanju z banko Sparkasse d.d. vam pomagamo pridobiti brezobrestni kredit za dobo kreditiranja do 2 let brez stroškov odobritve.

  • Minimalni znesek kredita je 1.500,00 EUR, maksimalni znesek pa 20.000,00 EUR
  • Namen posojila: nakup gradbenega materiala, ogrevalne tehnike, bele tehnike, oken
  • Zavarovanje s porokom – dokumentacije se izpolni ločeno za kreditojemalca in poroka
  • Kreditno sposobnost kreditojemalca ugotavlja banka. Banka upošteva vse dokazljive prihodke. Če se kredit odteguje od plače, mora kreditojemalcu po plačilu anuitete ostati 553,51 EUR, pri čemer lahko del kredita odplačuje  tudi porok. Mesečna anuiteta se izračuna tako, da se znesek po predračunu deli s številom mesecev odplačevanja kredita. Originalni predračun M Sore d.d. kupec skupaj z ostalo zahtevano dokumentacijo pošlje na banko.
  • Če je kreditojemalec upokojenec, predloži kopije odrezkov zadnjih treh pokojnin. Administrativno prepoved lahko nese potrditi na zavod in mu anuiteto odtegujejo že pri pokojnini. Druga možnost pa je odprtje bančnega računa pri Sparkasse banki in odprtje trajnika za anuiteto.

 Za več informacij o ponudbi obiščite prodajni salon M SORE ali pa pokličite na telefonsko številko +386 4 50 50 230.

 

Krediti in subvencije Eko sklada

Krediti

Če vas zanima kredit Eko sklada za Okoljske naložbe občanov, ki zajema tudi zamenjavo stavbnega pohištva, vas vabimo, da si podrobnejše informacije preberete na spletni strani Eko sklada.

Subvencije

Aktualni razpisi za nepovratne finančne spodbude so objavljeni na https://www.ekosklad.si/razpisi

 

Za Eko sklad je z dnem 13.10.2017 prišel v uporabo nov razpis za nepovratne finančne spodbude za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb – 54SUB-OB17. Star razpis SUB37-OB16 s tem ni več veljaven!

Sprememb je kar nekaj, med največjimi so nov namen (namen ''i'') za vgradnjo plinskega kondenzacijskega kotla za centralno ogrevanje starejše stanovanjske stavbe in bistveno večji procent subvencioniranja pri vgradnji toplotne črpalke.

 

Spremembe so tudi pri namenu E: zamenjava stavbnega pohištva:

  • Potrebno leto izdanega gradbenega dovoljenja za objekte, ki lahko dobijo subvencijo je po novem 1. 7. 2010 in ne več 1. 1. 2003.
  • Spremenjena je tudi višina sredstev, ki jih Eko sklad subvencionira: višina sredstev je 20 % celotne naložbe, vendar ne več kot 100 € na m2 – enako kot prej.
  • Za degradirana območja ni več povečanega subvencioniranja – prej je bilo 50 %.
  • Odstranjena je bila tudi maksimalna kvadratura zamenjanih oken, ki je prej bila 30 m2 - sedaj ni omejitev na kvadraturi zamenjanih oken.

Dokumenti:

 

Ker so sredstva omejena priporočamo, da se za zamenjavo odločite čim hitreje. Za vse ostale informacije se lahko obrnete neposredno na Nejca Starman (04/50-50-223; nejc.starman@m-sora.si)