Zgodovina - M Sora
Želim ponudbo

Zgodovina

Leta 1948 je bila ustanovljena Kmetijska zadruga z o. j. Žiri za namen zadružništva (odkup kmetijskih in gozdnih izdelkov). V letih svojega delovanja se je spreminjala, prilagajala okolju, novim družbenim, gospodarskim in tržnim razmeram.
Do leta 2002 je bila del njene poslovne dejavnosti tudi hranilno-kreditna služba.

Pomembnejši mejniki, ki so zaznamovali razvoj M SORE:

 • leta 1965 – začetek trgovske dejavnosti
 • po letu 1970 – krepitev zadružnega hranilništva
 • leta 1980 – združitev v takratni SOZD Mercator Ljubljana. Danes je Poslovni sistem Mercator dajalec franšize trem prodajalnam M SORE.
 • leta 1985 – priključitev Mizarskega podjetja Žiri, ki je danes poznani proizvajalec in prodajalec oken in vrat
 • leta 1990 – začetki veleprodaje stavbnega okovja
 • leta 2000 – nakup družbe Norica d.o.o. Radovljica
 • leta 2001 – odprtje Razstavno-prodajnega salona stavbnega pohištva v Ljubljani
 • leta 2002 – postavitev novega skladiščno-prodajnega objekta Stavbno okovje v Žireh
 • leta 2002 -  zaradi zakonodajnih določil na področju bančništva in globalizacije procesov oddaja Zadružne hranilno-kreditne službe Novi kreditni banki Maribor
 • leta 2005 - ustanovitev podjetja M SORA Zagreb
 • leta 2005 – začetek gradnje nove proizvodne hale Mizarstva v Žireh
 • leta 2006 - ustanovitev novega podjetja M SORA d.d. z namenom uspešnega razvoja dejavnosti, katere niso vezane na zadružno kmetijstvo - lesna in trgovska dejavnost. KGZ M SORA z.o.o. posluje nemoteno še naprej in ohrani sodelovanje z zadružniki pri odkupu kmetijskih izdelkov.
 • leta 2007 - otvoritev novih prostorov M SORE Mizarstva Žiri
 • leta 2007 - ustanovitev podjetja M SORA Prishtina
 • leta 2009 - ustanovitev Razvojno raziskovalne skupine M SORA
 • leta 2010 - Ukine se enota Žaga.
 • leta 2011 - Ustanovi se podjetje M SORA Tirana za prodajo stavbnega okovja v Albaniji.
 • leta 2012 - gradnja novega poslovno-skladiščnega objekta stavbnega okovja in Norice
 • leta 2013 - Norica in Stavbno okovje se združita v novo enoto M SORA Norica
 • leta 2013 - ustanovitev hčerinskega podjetja M SORA Fenster GmbH
 • leta 2014 - ustanovitev hčerinskega podjetja M SORA Finestre s.r.l.
 • leta 2015 - Otvori se novo zgrajena poslovna stavba M SORE Priština.
 • leta 2016- Železnina se priključi Gradbenemu centru.
 • leta 2016 - M SORA prekine franšize z Mercatorjem in prične sodelovanje s Sparom.
  Odpre se nova franšizna prodajalna Spar v zadružnem domu, prostorih bivše Železnine.
 • leta 2017 - Razširijo se proizvodni prostori Mizarstva, razširi in posodobi se strojna linija.
 • leta 2018 - Ustanovi se družba M SORA Skopje za prodajo stavbnega okovja v Makedoniji.