Politika zasebnosti

Ta politika varstva zasebnosti velja za vsakogar, ki uporablja spletno mesto m-sora.si.

Uporabnik je vsaka pravna ali fizična oseba, ki uporablja oziroma obišče navedeno spletno mesto (v nadaljevanju: uporabnik).

Z uporabo spletnega mesta, uporabnik potrjuje, da se strinja s Politiko zasebnosti. Uporabnik se z nadaljnjo uporabo spletnega mesta strinja s spremembami.

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

V M Sora d.d. spoštujemo vašo zasebnost in varnost vaših osebnih podatkov. Zavezujemo se, da bomo vaše osebne podatke uporabili izključno za namene, ki so navedeni nižje v tej Politiki varstva zasebnosti. Vaše osebne podatke varujemo skrbno in v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES) (v nadaljevanju GDPR), ter drugimi pravnimi predpisi, ki urejajo področje varstva osebnih podatkov.

UPRAVLJAVEC OSEBNIH PODATKOV

Upravljavec osebnih podatkov, pridobljenih na zgoraj navedenemu spletnemu mestu, ki jih obdelujemo skladno z internim Pravilnikom o varovanju osebnih podatkov, je M Sora d.d., Trg svobode 2, 4226 Žiri (v nadaljevanju: upravljavec).

POSREDOVANJE OSEBNIH PODATKOV TRETJIM OSEBAM, V TRETJE DRŽAVE ALI MEDNARODNE ORGANIZACIJE

M Sora d.d. ne posreduje osebnih podatkov tretjim osebam, v tretje države ali mednarodne organizacije.

Izjema so statistični podatki o obisku in uporabi spletnih mest, za katere se uporabljajo spletne platforme Google Analytics.

Spletna platforma Google Analytics v svojih Splošnih pogojih uporabe in Politiki zasebnosti, zagotavlja spoštovanje pravil iz Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) in potrjuje, da so pridobili certifikat sladnosti s ščitom zasebnosti EU-ZDA (EU-U.S. Privacy Shield Framework).

Google Analytics omogoča, da si uporabniki sami uredijo nastavitve za obdelavo njihovih podatkov z uporabo orodja Google Analytics. Več informacij o Googlovih pogojih storitve in pravilniku zasebnosti, najdete na naslednjih spletnih povezavah.

Pogoji storitve,

Politika zasebnosti

VRSTE OSEBNIH PODATKOV, PRAVNE PODLAGE IN NAMENI NJIHOVE UPORABE

M Sora d.d. zbira in obdeluje osebne podatke, na podlagi: privolitve posameznikov, sklenjenih pogodb oziroma za izvajanje aktivnosti pred sklenitvijo pogodbe, zakonitih interesov za katere si prizadevamo, ter za izpolnjevanje zakonskih obveznosti, ki veljajo za nas.

OBDELAVA NA PODLAGI PRIVOLITVE

Posameznik čigar osebni podatki se obdelujejo na podlagi privolitve, lahko poda privolitev v obdelavo osebnih podatkov za vsak posamezen namen posebej.

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko kadarkoli prekliče podano privolitev za vsak posamezen namen posebej, na enostaven in lahko dostopen način.

KONTAKT V VEZI S SVETOVANJEM IN PRODAJO TER MONTAŽO

Na podlagi privolitve za vzpostavitev kontakta v vezi svetovanja, prodaje in montaže, pri posredovanju povpraševanja M Sora d.d. zbira in obdeluje naslednje podatke uporabnika: Ime in priimek (podjetje), naslov elektronske pošte, ulica in hišna številka, poštna številka, mesto, ter telefonsko številko.

OBDELAVA NA PODLAGI POGODBE

M Sora d.d. zbira in obdeluje osebne podatke posameznikov na podlagi pogodbe oziroma za izvajanje ukrepov pred sklenitvijo pogodbe, kot je na primer nakup M Sora produkta, oziroma izdelava ponudbe za M Sora d.d. produkt. Na podlagi pogodbe se obdelujejo osebni podatki z namenom izpolnjevanja pogodbenih določil, kot so npr. izvedba montaže, reklamacije, servisi, garancijski zahtevki, itd.

OBDELAVA NA PODLAGI ZAKONITIH INTERESOV

M Sora d.d. zbira in obdeluje osebne podatke na podlagi zakonitih interesov, za katere si prizadevamo. Osebne podatke na podlagi zakonitih interesov obdelujemo za naslednje namene:

statistična analiza obiskanosti spletnih mest M Sora d.d.,

zagotavljanje in izboljševanje naših storitev,

zagotavljanje in razvijanje inovativnih in prilagojenih storitev za naše stranke in uporabnike spletnega mesta M Sora d.d.,

za zagotovitev varnosti naših storitev in spletnih mest, ter zaščito pred goljufijami, neželeno pošto, zlorabami, itd.

Za navedene namene zbiramo naslednje osebne podatke: IP-naslov, statistični podatki o obisku spletnega mesta M Sora d.d., podatki o številu klikov, čas klika, podatki o vhodnih in izhodnih spletnih mestih, podatki o vrsti odjemalca.

OBDELAVA NA PODLAGI ZAKONSKIH OBVEZNOSTI, KI VELJAJO ZA UPRAVLJAVCA

M Sora d.d. zbira in obdeluje osebne podatke posameznikov na podlagi zakonskih obveznosti, ki veljajo za upravljavca, za naslednje namene: vodenje računovodskih evidenc, fakturiranje, izterjava dolga, itd.

Za navedene namene, zbiramo in obdelujemo naslednje osebne podatke ime in priimek, naslov, bančni podatki, davčna številka, e-naslov.

Varstvo osebnih podatkov

M Sora d.d. za zagotavljanje varovanja osebnih podatkov izvaja vse potrebne fizične, tehnične, logične in organizacijske postopke in ukrepe, na podlagi sprejetih internih aktov in v skladu z dobrimi praksami s področja varovanja informacij tako, da se:

  • varuje aplikativna programska oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki;
  • preprečuje nepooblaščen dostop do osebnih podatkov pri njihovem prenosu, vključno s prenosom po telekomunikacijskih sredstvih in omrežjih;
  • zagotavlja učinkovit način arhiviranja, uničevanja, izbrisa ali anonimizacije osebnih podatkov;
  • varujejo prostori, strojna in programska oprema;
  • omogoča poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni osebni podatki kakorkoli obdelani in kdo jih je obdelal, in sicer za obdobje, za katero se posamezni podatki shranjujejo.

AVTOMATIZIRANA OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV

M Sora d.d. avtomatizirano obdeluje lokacijske osebne podatke uporabnikov, ki izpolnijo eno od naslednjih form ‘Pošlji povpraševanje’, ‘Zaposlitev’, ‘Vpis v bazo arhitektov’. Avtomatizirana obdelava deluje na način, da se izpolnjeni osebni podatki posameznika posredujejo upravljavcu M Sora d.d..

ROK HRAMBE OSEBNIH PODATKOV

Osebni podatki posameznika, ki so pridobljeni na podlagi privolitve se hranijo 5 let od preklica vaše privolitve.

Osebni podatki posameznika, ki se obdelujejo ma podlagi pogodbe, se lahko hranijo še 10 let od izpolnitve pogodbenih obveznosti obeh strank, v primeru izterjave neplačanih pogodbenih obveznosti pa 10 let po zaključku sodnega postopka.

Osebni podatki, zbrani na podlagi zakonitih interesov, se hranijo do uveljavljanja pravic posameznika, na katerega se nanašajo oziroma dokler obstaja namen, za katerega so bili prvotno zbrani.

PRAVICE POSAMEZNIKA

Skladno z veljavno zakonodajo, ki ureja področje varstva osebnih podatkov, ima posameznik naslednje pravice:

Pravica dostopa posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico od upravljavca dobiti potrditev, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki, in če se, dostop do osebnih podatkov.

Pravica do popravka

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da upravljavec brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z njim. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima ob upoštevanju namenov obdelave, pravico do dopolnitve nepopolnih oziroma netočnih osebnih podatkov.

Pravica do izbrisa

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da upravljavec brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim, upravljavec pa ima obveznost osebne podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisati, v kolikor veljajo razlogi skladno z določili Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR).

Pravica do omejitve obdelave

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da upravljavec omeji obdelavo, kadar posameznik oporeka točnosti podatkov, kadar je obdelava nezakonita in kadar nasprotuje njihovemu izbrisu ter namesto tega zahteva omejitev njihove obdelave, kadar vloži ugovor v zvezi z njihovo obdelavo ter kadar upravljavec osebnih podatkov ne potrebuje več za namene, za katere so bili prvotno zbrani, temveč jih posameznik potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo zahtevkov.

Pravica do prenosljivosti podatkov

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da prejme osebne podatke v zvezi z njim, ki jih je posredoval upravljavcu in pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljavcu, ne da bi ga upravljavec, ki so mu bili osebni podatki zagotovljeni, pri tem oviral.

Pravica do ugovora

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima na podlagi razlogov, povezanih z njegovim posebnim položajem, pravico, da kadarkoli ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim, ki temelji na obdelavi, ki je potrebna zaradi zakonitih interesov upravljavca.

Pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki lahko poda pritožbo glede obdelave njegovih osebnih podatkov neposredno pristojnemu nadzornemu organu tj. Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije.

Način uveljavljanja pravic posameznikov

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko kadarkoli uveljavlja pravice, ki mu pripadajo, skladno s Splošno uredbo o varstvu podatkov.

To stori tako, da pošlje elektronsko sporočilo z zahtevo na elektronski naslov info@m-sora.si.

V kolikor imate kakršno koli vprašanje glede Politike varstva zasebnosti, vas vljudno vabimo, da nam vaša vprašanja posredujete na elektronski naslov info@m-sora.si.

PIŠKOTKI

Spletno mesto M Sora d.d. za svoje nemoteno delovanje uporabljajo t.i. piškotke (angl. cookies). To so datoteke, ki se odlagajo na napravi uporabnika, s katero ta dostopa do spletnega portala. Z njimi se na uporabnikovi napravi hranijo unikatni podatki o uporabniku oziroma nastavitve, ki si jih je izbral na posameznem spletnem mestu.

SPREMEMBE IN VELJAVNOST

M Sora d.d. si pridržuje pravico do spremembe Politike varstva zasebnosti o čemer vas bomo ustrezno obvestili.

Politika varstva zasebnosti velja od 25.5.2018

Povpraševanje
Servis