Ne glede na to, da bi pričakovali zgolj zanimanje za njegove lesene dele, nismo pozabili na zgodovino, ki jo je kozolec nosil in jo še vedno nosi v sebi.

Edina sled, ki smo se je lahko oprijeli, se je nahajala na njegovem notranjem prečnem tramu. Rdeč napis z imeni in letnicami nas je vrnila v čas, v katerem je kozolec živel. Ni pa bilo vse tako zelo očitno. Zmedli sta nas »dve« števili, ki jih nikakor nismo uspeli povezati z imeni pod njima. S pomočjo gospoda Janeza Jereba smo razvozlali to in še mnoge druge neznanke.

Originalni napis na prečnem tramu Lazarjevega ali Bartelovega kozolca

Kozolec je bil postavljen leta 1868. Pri pisanju prve številke so enici pogosto dodali narobe obrnjen in postrani stoječ »S«. Zakaj točno, ne vemo. Ime Tine najverjetneje predstavlja ime tesarja kozolca, ime Gregor pa je ime lastnika kozolca. Poleg njega je napisano število 6, saj je domačija imela naslov Opale 6.

Grafični proces zapisa na prečnem tramu

Do leta 1855 je bil lastnik grunta Opale 6 Jakob Lazar. Domačija je tako nosila hišno ime »Pr’ Lazarju«. Z ženo sta imela 7 otrok, vendar iz neznanega razloga nihče od njih ni prevzel kmetije. Domačijo je za tem kupil Gregor Cigale (Bartelov) iz Koprivnika na Mrzlem vrhu. Na domačijo v Opale 6 je prenesel novo ime »Bartel«. Leta 1868 je dal postaviti nov kozolec, ki je bil poleg sosedovega – Sedejevega – največji kozolec na Žirovskem.

Lazarjev ali Bartelov kozolec je po smrti lastnika Gregorja, leta 1905, dobil drugega lastnika – Jakoba Trčka. Njegov naslednji lastnik pa je po nacionalizaciji leta 1947 postala Žirovska zadruga. Kmečka hiša in hlev sta z leti propadala, zato sta bila okrog leta 1980 porušena, kozolec pa je z zamenjano kritino ostal vse do letošnje porušitve.

Z ohranjanjem in zavedanjem spominov želimo, da le ti še vedno živijo, z nadaljnjo uporabo lesa pa bo v obliki oken na novih »domačijah« pridobival nove in jih nosil naslednjim generacijam.

Iskreno se zahvaljujemo gospodu Janezu Jerebu za pridobljene podatke in njihovo interpretacijo.