Z njim v prostoru zagotavljamo primerne vrednosti vlage in kakovosti zraka. Z uporabo prostora in bivanjem človeka v njem se viša raven vlage in koncentracija onesnaževal v zraku, ti pa zaradi odsotnosti prezračevanja ali njegovega neustreznega izvajanja povzročata nastanek plesni na eni strani in slabše splošno počutje in stanje človeka.

Plesen in visoko vlago v prostoru običajno zaznamo hitreje kakor slabšo kakovost zraka. Te se zavemo prepozno – ko nas začne boleti glava, soočamo se z dražečimi očmi, kašljem in drugimi podobnimi kazalniki. Vzdrževanje ustreznih pogojev v prostorih je pomembno tudi v odsotnosti ljudi, da se odstranijo emisije stavbe in druge škodljivosti.

Za avtomatizirano upravljanje stavbnega pohištva je potrebna nadgradnja in oprema okna z motoriziranim odpiralom ter senzorjem za zaznavanje položaja v katerem se okno nahaja. V prostoru je za pridobivanje realnih podatkov o stopnji vlažnosti in kakovosti zraka potrebno umestiti notranjo senzorsko enoto, poleg nje pa je zaradi primerjave med vrednostmi znotraj in zunaj objekta potrebno namestiti tudi zunanjo senzorsko enoto. Z njimi je okno sposobno samodejnega operiranja na podlagi obdelave podatkov in posredovanja ukazov preko mobilne aplikacije.

Slika 1: Shema povezovanja med podatki

Uporabnik preko aplikacije nastavlja željeno raven vlage in temperature v prostoru, upravljalni sistem pa na podlagi teh avtomatsko izvaja odpiranje in zapiranje oken tako, da jih vzdržuje na čimbolj konstantni vrednosti.

Predstavljajte si torej, da lahko okna odprete kar iz službe in se domov vrnete v sveže prezračeno stanovanje ali zapustite svoj dom za dalj časa in ste brez skrbi, da bi se zaradi vlage pojavila plesen.

Seveda ne pozabimo tudi na potencial strojnega učenja in obdelave velike količine podatkov. Z njimi lahko razvijemo modele, ki bodo personalizirani za specifične uporabnike prostora. S tem se bo prezračevanje izvajalo glede na življenjski ritem uporabnika, njegove želje, potencialne zdravstvene zahteve in navade.