28. septembra 2018 se je na Gospodarski zbornici Slovenije odprla razstava MOVECO, del katere je tudi okno ReWin. Projekt MOVECO predstavlja primere dobih praks in možnosti za prehod v krožni model gospodarstva med podjetji, javnimi in raziskovalnimi instucijami, ustanovami za gospodarski razvoj in državljani. Projekt je sofinanciran s strani transnacionalnega programa EU za Podonavje. V okviru razstave produkte predstavljajo podjetja iz Nemčije, Madžarske, Slovenije, Romunije in Avstrije.

Okno ReWin kot izbrani primer dobre prakse predstavlja možnost kaskadne uporabe gradbenega odpadnega lesa in s tem podaljševanje njegove življenjske dobe. Javnost poskuša ozaveščati tudi o zmotnem dojemanju odpadkov kot neuporabnih materialov temveč prikazuje možnost ponovne uporabe in nadgradnje še vedno kakovostnega odpadnega lesa v produkte z visoko dodano vrednostjo.