Konferenca je bila namenjena predstavitvi konceptov krožnega gospodarstva in tehnologij ter metodologij, ki prispevajo k preusmeritvi gospodarskih subjektov in družbe kot celote k bolj odgovornemu, tj. krožnemu ravnanju z viri. M SORA je 7. 9. 2018 sodelovala v Panelu 3 (Predstavitev projektov na področju krožnega gospodarstva) s predstavitvijo projekta ReWin in aktivnim pogovorom z udeleženci.