Analiza je bila izvedena na osmih različnih vzorcih, rezultati pa so bili primerjani z rezultati testov na referenčnem svežem lesu smrekovine. Povprečna gostota vzorcev lesa iz kozolca je bila 422 kg/m3 (med 324 kg/m3 in 504 kg/m3), medtem ko je bila gostota kontrolnega vzorca 428 kg/m3. Povprečna izguba mase vzorcev lesa iz kozolca po izpostavitvi navadni tramovki (Gloeophyllum trabeum) je bila 29,2 % (med 22,4 % in 36,4 %), medtem ko je bila ta v primeru svežega lesa smreke 35,2 %.

Rezultati potrjujejo tezo, da je bil les, ki so ga vgrajevali včasih višje kakovosti zaradi načrtovane sečnje in ustrezne izbire dreves. Rezultati tudi potrjujejo, da je odslužen les ob ustrezni izbiri zelo kakovostna surovina za izdelavo novih izdelkov iz lesa.