Precej lesa je dobro ohranjena, opaziti pa je elemente, na katerih je prisotna intenzivna trohnoba. Les bo v naslednjem koraku analiziran, izbrani pa bodo elementi, ki bodo uporabljeni za laboratorijske analize na Oddelku za lesarstvo, Biotehniške fakultete v Ljubljani. Lokacija, kjer je stal kozolec je urejena, nanj pa opozarja le še zaplata zemlje, ki jo bo čez čas prerasla trava.