Om oss - M Sora

Om oss

Upptäckten av naturliga material och traditionella tekniker är väsentliga förväntningar hos varje modern kund. Vi arbetar tillsammans med naturen sedan nästan etthundra ar och vi har aldrig avstatt fran vara förfäders erfarenheter.

Idag är M SORA ett modernt organiserat företag baserat pa en kontinuerlig sammanflätning av tradition och innovation. Företaget grundar sig pa kunskapen och erfarenheten hos snickarmästarna och forskar, testar och upptäcker ständigt nyheter. Just av denna orsak klarar fönstren utmaningen mot tiden.

Fönster fran M SORA är idag erkänt fulländade produkter, eftertraktade med samma förtroende av saväl privata husbyggare som arkitekter för affärs- och representationsobjekt. Traktens lärkträd, granar och bokträd smyckar deras fönster i hela Europa och till och med i fjärran Japan.

M SORA är för närvarande den enda tillverkaren i Slovenien, som vid tillverkning av planering resp. fönstermontage även kan utföra en termografisk kartläggning av objektet. Pa detta sätt kan ev. "problematiska" punkter för energiförlust hos objektet fastställas.