Fönstrens värmeledningsförmåga - M Sora

Fönstrens värmeledningsförmåga

Fönster från M SORA utmärker sig genom seriemässigt inbyggda TGI distanshållare, vilka garanterar en bättre värmeisolering än aluminiumdistanshållare. 

En särskild teknologi möjliggör det för oss att kontrollera punkter som är kritiska för bildandet av mögel och kondensvatten.

 • TGI distanshallare
  TGI distanshallare
 • Alu-distanshallare
  Alu-distanshallare
 • Mögelkontroll
  Mögelkontroll
 • Kontroll av kondensbildning
  Kontroll av kondensbildning
BERÄKNING ÖVER VÄRMELEDNINGSFÖRMAGA: analize@m-sora.si