Skyddar de mest utsatta fönsterdelarna fran väderpaverkan.