Korsade spröjsar - M Sora

Glasdelande spröjsar - massiva träkorsspröjsar i varierande bredder delar fönstret i flera delar.

Påklistrade spröjsar - de på båda sidor på glaset påklistrade listorna ser ut som glasdelande spröjsar genom distanshållaren.

Spröjsar på ram - trägaller med en ram, som sätts fast pa fönstrets utsida.

Spröjsgaller - avtagbart galler, monteras på fönstrets utsida.

Mellanglasspröjsar - mässing- eller aluminiumgaller i olika färger i mellanglasutrymmet förhindrar inte rengöring av fönstret.