Glas - M Sora
Glas är ett värdefullt skikt mellan det yttre och inre rummet. Glas är ett av nyckelelementen för att skapa trivsel i ett rum, da det a ena sidan garanterar fönstrets grundfunktion och a andra sidan ansvarar för en rad andra betydelser – det skyddar oss fran nyfikna blickar och möjliggör energisparande och bullerskydd.

Tvaskikts värmeisoleringsglas RX WARM

Isoleringsglaset är fyllt med Argon eller Krypton. I sin sammansättning har en glasskiva ett lagemissionsskikt pa ytan.
RX WARM 1,1 RX WARM 1,0 RX WARM 0,9 C
Sammansättning 4 / 16 Ar / 4: 4 / 16 Ar / 4: 4 / 10 Kr / 4:
Ug 1,1 W/m2K 1,0 W/m2K 0,9 W/m2K
LT 80 % 69 % 69 %
LR 12 % 20 % 20 %
g 62 % 52 % 52 %

Treskikts värmeisoleringsglas RX WARM

Isoleringsglaset är fyllt med Argon eller Krypton.

I sin sammansättning har tva glasskivor ett lagemissionsskikt pa ytan.

RX WARM 0,7 RX WARM 0,6 RX WARM 0,5 C
Sammansättning 4: -12 / Ar / 4-12 / Ar / 4: 4: / 14 Ar /4 / 14 Ar / 4: 4: / 12 Kr / 4 / 12 Kr / 4:
Ug 0,7 W/m2K 0,6 W/m2K 0,5 W/m2K
LT 72% 72% 72%
LR 15% 15% 15%
g 50% 50% 50%
Rw 32 dB 32 dB 33 dB

Värme- och ljudisoleringsglas RX PHONE

Isoleringsglaset är fyllt med Argon, varvid en glasskiva har ett lagemissionsskikt pa ytan. Olika styrkor hos de enstaka glasskivorna och kompoundglas med särskild ljudisoleringsfolie.
RX PHONE 37/28 RX PHONE 42/33 RX PHONE 39/42
Sammansättning 8 / 16 Ar / 4: 8 / 16 Ar / 44.2: 8: / 12 Ar / 4 / 12 Ar / 6:
Ug 1,1 W/m2K 1,1 W/m2K 0,7 W/m2K
LT 97% 76% 70%
LR 12% 12% 15%
g 58% 58% 38%
Rw 37 dB 42 dB 39 dB

Ug - Värmeledningsförmaga hos glas
Uw -Värmeledningsförmagahos fönster
LT - Genomsläpp av synligt ljus (transmission)
LR - Reflexion av synligt ljus (Reflexion)
g- Faktor - Solljus som tränger in genom glaset
Rw - Genomsläpp av oljud
4: - 4mm glas med Low-e skikt

Vidare information hittar du pa följande webbsida: www.reflex.si/en/