Fönsterluckor - M Sora
  • Fasta lameller
  • Rörliga lameller      
  • Fyllnadsmaterial