Jämförelse av fönster - M Sora
Down to content

<general>
  <name>Natura E92</name>
  <line>natura-e92</line>
  <categories>
    <wood>false</wood>
    <wood_alu>false</wood_alu>
    <passive>false</passive>
    <other>false</other>
  </categories>
  <image>7737</image>
</general>
<materials>
  <spruce>false</spruce>
  <fir>false</fir>
  <pine>false</pine>
  <larch>false</larch>
  <red_grandis>false</red_grandis>
  <oak>false</oak>
  <walnut>false</walnut>
  <pear>false</pear>
  <cherry>false</cherry>
</materials>
<profile>
  <installation_depth>92</installation_depth>
  <visible_width>115</visible_width>
</profile>
<shape>
  <rectangular>true</rectangular>
  <oblique>true</oblique>
  <semicircular>true</semicircular>
</shape>
<opening>
  <fixed>true</fixed>
  <combined>true</combined>
  <folding>true</folding>
  <tilt_slide>true</tilt_slide>
  <lift_slide>true</lift_slide>
  <outwards>true</outwards>
  <twosided>true</twosided>
</opening>
<thermal_insulation>
  <double11></double11>
  <double10></double10>
  <triple07>0.88</triple07>
  <triple06>0.79</triple06>
  <triple05>0.71</triple05>
  <min>0.72</min>
</thermal_insulation>
<sound_insulation>
  <min>33</min>
  <max>44</max>
</sound_insulation>
<safety_hardware>
  <wk1>true</wk1>
  <wk2>true</wk2>
</safety_hardware>
<seals>
  <standard>3</standard>
  <optional>4</optional>
</seals>

Profildeminsion installationsdjup 92 mm
synlig bredd 115 mm
Installationsformer rektangulära
lutande
skilje, halvrunda
Öppningsmetoder fixerad
kombinerad
vikbara väggar
Glid- pivåvägg
lyft- glidvägg
öppnas utåt
tvåsidiga handtag
Värmeisolering i fönster (Uw) Ug = 1,1
Ug = 1,0
Ug = 0,7 0,88 W/m²K
Ug = 0,6 0,79 W/m²K
Ug = 0,5 0,71 W/m²K