Želim ponudbo

Kadrovske štipendije, učna mesta in praktično usposabljanje mladih

Kadrovske štipendije

M SORA d.d., Trg svobode 2, Žiri za šolsko leto 2019/2020 razpisuje kadrovske štipendije za poklic:
  •    MIZAR
  •    LESARSKI TEHNIK
  •    PRODAJALEC

 Kandidati naj k prijavi priložijo:

  • življenjepis
  • potrdilo o vpisu za šol. l. 2019/2020
  • dokazilo o učnem uspehu zadnjega letnika predhodnega izobraževanja oz. zaključno spričevalo osnovne šole

 Prijave vložite do 30. 6. 2019 osebno ali po e-pošti na vida@m-sora.si oz. po klasični pošti na naslov M SORA d.d., Trg svobode 2, 4226 Žiri.

Vajeniška učna mesta za poklic MIZAR

M SORA d.d. za šolsko leto 2019/2020 objavlja več vajeniških učnih mest za poklic MIZAR.

Dijaki, ki se boste za mizarja izobraževali v programu vajeništva in vas zanima možnost učnega mesta v M Sori d.d., enoti Mizarstvo, povabljeni, da se oglasite osebno, ali pošljete vlogo na zaposlitev@m-sora.si  oz. po pošti na naslov M Sora d.d., Trg svobode 2, 4226 Žiri.

Praktično usposabljanje z delom (PUD)

M Sora d.d.,  dijakom v času izobraževanja nudi možnost praktičnega usposabljanja z delom (PUD) za poklica MIZAR in LESARSKI TEHNIK.

Praktično usposabljanje v M Sori  – bodisi v obliki vajeništva ali PUD – dijakom prinaša številne prednosti, zlasti možnost zaposlitve v M Sori oz. nadaljnjega sodelovanja po koncu usposabljanja ter seveda dragocene delovne izkušnje.