Window comparison - M Sora
Želim ponudu
Down to content

<general>
  <name>Natura E112</name>
  <line>natura</line>
  <categories>
    <wood>false</wood>
    <wood_alu>false</wood_alu>
    <passive>false</passive>
    <other>false</other>
  </categories>
  <image>7905</image>
</general>
<materials>
  <spruce>true</spruce>
  <fir>true</fir>
  <pine>true</pine>
  <larch>true</larch>
  <red_grandis>true</red_grandis>
  <oak>true</oak>
  <walnut>true</walnut>
  <pear>true</pear>
  <cherry>true</cherry>
</materials>
<profile>
  <installation_depth>113</installation_depth>
  <visible_width>117</visible_width>
</profile>
<shape>
  <rectangular>true</rectangular>
  <oblique>false</oblique>
  <semicircular>false</semicircular>
</shape>
<opening>
  <fixed>true</fixed>
  <combined>true</combined>
  <folding>false</folding>
  <tilt_slide>false</tilt_slide>
  <lift_slide>false</lift_slide>
  <outwards>false</outwards>
  <twosided>false</twosided>
</opening>
<thermal_insulation>
  <double11></double11>
  <double10></double10>
  <triple07>0.83</triple07>
  <triple06>0.75</triple06>
  <triple05>0.66</triple05>
  <min>0.65</min>
</thermal_insulation>
<sound_insulation>
  <min>33</min>
  <max>44</max>
</sound_insulation>
<safety_hardware>
  <wk1>true</wk1>
  <wk2>true</wk2>
</safety_hardware>
<seals>
  <standard>3</standard>
  <optional>4</optional>
</seals>

Mjere profila debljina ugradnje 113 mm
vidljiva širina 117 mm
Ugradbeni oblici pravokutni
dijagonalni -
u luku, poluokrugli -
Načini otvaranja fiksno
kombinirano (d i dk)
sklopivi sustavi -
klizno-nagibni sustavi -
podizno-klizni sustavi -
otvaranje prema vani -
obostrana kvaka -
Toplinska izolacija prozora (Uw) Ug = 1,1
Ug = 1,0
Ug = 0,7 0,83 W/m²K
Ug = 0,6 0,75 W/m²K
Ug = 0,5 0,66 W/m²K