Window comparison - M Sora
Želim ponudu
Down to content

<general>
  <name>Natura Pasiv</name>
  <line>natura-pasiv</line>
  <categories>
    <wood>true</wood>
    <wood_alu>false</wood_alu>
    <passive>true</passive>
    <other>false</other>
  </categories>
  <image>10618</image>
</general>
<materials>
  <spruce>false</spruce>
  <fir>false</fir>
  <pine>false</pine>
  <larch>false</larch>
  <red_grandis>false</red_grandis>
  <oak>false</oak>
  <walnut>false</walnut>
  <pear>false</pear>
  <cherry>false</cherry>
</materials>
<profile>
  <installation_depth>68</installation_depth>
  <visible_width>100</visible_width>
</profile>
<shape>
  <rectangular>true</rectangular>
  <oblique>true</oblique>
  <semicircular>false</semicircular>
</shape>
<opening>
  <fixed>true</fixed>
  <combined>true</combined>
  <folding>false</folding>
  <tilt_slide>false</tilt_slide>
  <lift_slide>false</lift_slide>
  <outwards>false</outwards>
  <twosided>false</twosided>
</opening>
<thermal_insulation>
  <double11></double11>
  <double10></double10>
  <triple07>0.93</triple07>
  <triple06>0.85</triple06>
  <triple05></triple05>
  <min>0.84</min>
</thermal_insulation>
<sound_insulation>
  <min>33</min>
  <max>43</max>
</sound_insulation>
<safety_hardware>
  <wk1>true</wk1>
  <wk2>true</wk2>
</safety_hardware>
<seals>
  <standard>3</standard>
</seals>

Mjere profila debljina ugradnje 68 mm
vidljiva širina 100 mm
Ugradbeni oblici pravokutni
dijagonalni
u luku, poluokrugli -
Načini otvaranja fiksno
kombinirano (d i dk)
sklopivi sustavi -
klizno-nagibni sustavi -
podizno-klizni sustavi -
otvaranje prema vani -
obostrana kvaka -
Toplinska izolacija prozora (Uw) Ug = 1,1
Ug = 1,0
Ug = 0,7 0,93 W/m²K
Ug = 0,6 0,85 W/m²K
Ug = 0,5