Kontakti - prozori i vrata - M Sora
Želim ponudu

Kontakti - prozori i vrata

M SORA d.d.
Trg svobode 2
SI-4226 Žiri

 


 

MIZARSTVO
Industrijska 13
SI-4226 Žiri

T: +386 4 50 50 200
E: okna@m-sora.si

Vodstvo

Direktorica Mizarstva
mag. Neja Rupnik

T: +386 4 50 50 214
E: neja.rupnik@m-sora.si


Prodajni salon Žiri

Prodajni savjetnik
Rado Dolenc

T: +386 4 50 50 213
G: +386 41 670 706
E: rado.dolenc@m-sora.si

Prodajni savjetnik
Izidor Petrovčič

T: +386 4 50 50 230
G: +386 41 417 328
E: izidor.petrovcic@m-sora.si

Prodajni savjetnik
Maja Kavčič

T: +386 4 50 50 233
G: +386 51 609 332
E: maja.kavcic@m-sora.si

Prodajni salon Ljubljana

Prodajni savjetnik
Tomaž Čadež

T: +386 1 54 41 310
G: +386 31 657 332
E: tomaz.cadez@m-sora.si

Prodajni savjetnik
Miha Sgerm

T: +386 1 54 41 310
G: +386 51 424 033
E: miha.sgerm@m-sora.si 

Prodajni savjetnik
Marko Cerle

T: +386 1 54 41 310
G: +386 31 741 845
E: marko.cerle@m-sora.si


Prodaja inozemnih tržišta

Prodajni savjetnik
Matej Kolavčič dipl. prav.

T: +386 4 50 50 238
G: +386 31 723 766 
E: matej.kolavcic@m-sora.si

Prodajni savjetnik
Bojan Špilak

G: +386 31 722 400 
E: bojan.spilak@m-sora.si

Prodajni savjetnik
Mateja Dolinar, dipl. ekon.

T: +386 4 50 50 243 
G: +386 41 306 228  
E: mateja.dolinar@m-sora.si

Prodajni savjetnik
Jernej Gvardjančič

T: +386 4 50 50 232
G: +386 31 722 400
E: jernej.gvardjancic@m-sora.si

 

Voditelj montaže, kontrolu i servis

Tomaž Mali

G: +386 31 353 166
E: tomaz.mali@m-sora.si

Planiranje montaž

Luka Slabe

T: +386 4 50 50 215
G: +386 41 417 327
E: luka.slabe@m-sora.si

Nabave

Anda Ovsec

T: +386 4 50 50 210
E: anda.ovsec@m-sora.si

Voditelj razvoja i tehnologije

Barbara Šubic, univ. dipl. inž. grad.

T: +386 4 50 50 220
G: +386 31 541 681
E: barbara.subic@m-sora.si

 

 

Voditelj logistike

Peter Gaser

T: +386 4 50 50 235
G: +386 31 631 820
E: peter.gaser@m-sora.si

Voditelj proizvodnje

Matjaž Mrak

T: +386 4 50 50 242
G: +386 41 963 443
E: matjaz.mrak@m-sora.si