Želim ponudbo

Krediti in subvencije

Okna brez obresti

Samo izjemna okna imajo lahko tako izjemne pogoje financiranja!

Gradnja, nakup in prenova hiše ali stanovanja so zahtevni projekti. Zato vam v M Sori d.d. poleg široke izbire gradbenega materiala, materialov za ogrevanje, bele tehnike in energetsko učinkovitih oken po vaši meri za nakup naštetega nudimo tudi ugodno financiranje. V sodelovanju z banko Sparkasse d.d. vam pomagamo pridobiti brezobrestni kredit za dobo kreditiranja do 2 let brez stroškov odobritve.

  • Minimalni znesek kredita je 1.500,00 EUR, maksimalni znesek pa 20.000,00 EUR
  • Namen posojila: nakup gradbenega materiala, ogrevalne tehnike, bele tehnike, oken
  • Zavarovanje s porokom – dokumentacije se izpolni ločeno za kreditojemalca in poroka
  • Kreditno sposobnost kreditojemalca ugotavlja banka. Banka upošteva vse dokazljive prihodke. Če se kredit odteguje od plače, mora kreditojemalcu po plačilu anuitete ostati 553,51 EUR, pri čemer lahko del kredita odplačuje  tudi porok. Mesečna anuiteta se izračuna tako, da se znesek po predračunu deli s številom mesecev odplačevanja kredita. Originalni predračun M Sore d.d. kupec skupaj z ostalo zahtevano dokumentacijo pošlje na banko.
  • Če je kreditojemalec upokojenec, predloži kopije odrezkov zadnjih treh pokojnin. Administrativno prepoved lahko nese potrditi na zavod in mu anuiteto odtegujejo že pri pokojnini. Druga možnost pa je odprtje bančnega računa pri Sparkasse banki in odprtje trajnika za anuiteto.

 Za več informacij o ponudbi obiščite prodajni salon M SORE ali pa pokličite na telefonsko številko +386 4 50 50 230.

 

Krediti in subvencije Eko sklada

Krediti

Če vas zanima kredit Eko sklada za Okoljske naložbe občanov, ki zajema tudi zamenjavo stavbnega pohištva, vas vabimo, da si podrobnejše informacije preberete na spletni strani Eko sklada.

Subvencije

Aktualni razpisi za nepovratne finančne spodbude so objavljeni na https://www.ekosklad.si/razpisi

 

V petek, 4.3.2016 je bil objavljen nov razpis za subvencije 37SUB-OB16, stari razpisi 29SUB-OB15 ter 33SUB-OB15 niso več aktualni. V razpisu so zajete tako prenove, prenove na degradiranih območjih ter novogradnje. Spodaj so pogoji pri katerih je stranka upravičena do subvencije (znotraj namena E).   

  1. Do subvencije so upravičene fizične osebe, ki so lastniki nepremičnin, ožji družinski člani oziroma najemniki stanovanj, ki izvajajo zamenjavo stavbnega pohištva na objektih, katerih gradbeno dovoljenje je bilo izdano pred 1.1.2003.
  2. Ob zamenjavi je potrebno vgraditi lesena okna (ali alu-les okna) s toplotno prehodnostjo Uw ≤1,1 W/m2K, s troslojno zasteklitvijo ter toplim distančnikom.
  3. Vgradnja oken mora biti izvedena po smernicah RAL montaže.
  4. Višina nepovratne finančne spodbude znaša največ 20% priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 100€/m2, za največ 30m2 okenskih površin.
  5. Za degradirana območja (Območje občin Celje, Hrastnik, Kranj, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Novo mesto, Trbovlje, Zagorje) znašajo finančne vzpodbude največ 50% priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 125€/m2, za največ 30m2 okenskih površin.

Dokumenti:

 

Ker so sredstva omejena priporočamo, da se za zamenjavo odločite čim hitreje. Za vse ostale informacije se lahko obrnete neposredno na Nejca Starman (04/50-50-223; nejc.starman@m-sora.si)